På fredagsmorgonen gästade den ungerske premiärministern Viktor Orban radiostationen Kossuth där han kommenterade den pågående konflikten med Europeiska folkpartiet, EPP. Orban avser stå på sig för sitt lands framtid som han vill bevara kristet och till varje pris undvika att få samma situation som länderna i väst.

Krav inifrån EPP, bland annat från svenska Moderaterna och Kristdemokraterna, har ställts på att Orbans parti Fidesz ska uteslutas – ett krav som även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ställt. Man kräver att plakatkampanjen mot Juncker tas bort, att Fidesz måste erkänna att kampanjen orsakat stor skada och lova att inte utföra liknande kampanjer i framtiden samt lösa ”problematiken” kring Centraleuropeiska universitetet, grundat av George Soros, som flyttat stora delar av verksamheten från Budapest till Wien.

I en intervju nyligen uppgav Orban att det är vänstern som ligger bakom kraven och att M och KD agerar nyttiga idioter åt dessa. I fredagens intervju menade Orban att Fidesz blivit attackerat av krafter i Europeiska folkpartiet som vill förvandla EPP till en internationell organisation för migration medan ungerska folket vill det motsatta.

– Ingen kompromiss är möjlig när det gäller migration och skydda vår kristna kultur, sa Orban.

– Kristen kultur är en tillgång… vi vill inte bli ett blandat land, vi vill inte ha någon migration, vi vill bevara vår säkerhet och genom vår familjepolitik kommer vi att kunna säkerställa Ungerns biologiska framtid utan migranter.

Förändra och reformera
Orban ska nyligen ha haft samtal med Jean-Claude Juncker och EPP-ordföranden Manfred Weber och ska på söndag besöka Polen. Det är hans ambition att förändra och reformera EPP så att de också omfamnar krafter som är mot migration men betonade samtidigt att den pågående dispyten kan mynna ut i att EPP inte är rätt grupp för Fidesz. Skulle man bli tvungen att välja ett europeiskt alternativ skulle Polen vara det land man i så fall vänder sig till.

Orban vill upprätta ett råd för Schengenområdet med EU:s inrikesministrar och menar att då EU-kommissionen inte har kunnat hantera migrationsfrågan borde besluten lämnas över till nationalstaterna som kan lösa problemen.

En populationsboom utanför Europa, krig och klimatförändringar kommer göra så tiotals miljoner migranter söker ett liv någon annanstans, en utmaning som enligt Orban avgör nästa generationers liv och de regeringar som ignorerar denna historiska trend begår ett brott mot sina befolkningar. Han varnade också för att om Ungern stänger sina ögon kommer även de sluta som väst där migranterna blivit väljare och vänstern ser efter deras intressen.