Som Samhällsnytt tidigare rapporterat, avser Sverigedemokraterna att åternominera Björn Söder för en andra mandatperiod som riksdagens andre vice talman. Vänsterpartiet meddelar nu att man tänker ta strid om den posten och lanserar en egen kandidat. Det har lett till en hård ordväxling mellan partierna.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt sa vid en presskonferens att Björn Söder inte kan representera alla svenskar eftersom han ”är en öppet rasistisk person” och att man därför betraktar honom som diskvalificerad. Vid sin sidan hade han den kandidat som V nu nominerar, Lotta Johnsson Fornarve.

Även hon tog till orda mot Björn Söder och menade att han ”inte står upp för de demokratiska rättigheterna och alla människors lika värde”. Hon sa också att det parti han representerar har en ”rasistisk agenda”.

Enligt sedan länge tillämpad praxis ska andre vice talmansposten gå till någon från riksdagens tredje största parti. Men även 2014 blev det bråk och långa turer innan Björn Söder till slut kunde väljas. Under mandatperioden har representanter för Vänsterpartiet kritiserats för att inte stå upp för detta demokratiska beslut.

V-riksdagsledamoten Rossana Dinamarca fick exempelvis skarp kritik för bristande respekt när hon vägrade inleda sina anföranden med ”herr talman” när Björn Söder höll i talmansklubban och för att, när hon fick tillsägelse, fräsa ”Du är inte min talman” åt Söder. Dinamarca ådrog sig även kritik för att gå omkring i riksdagen med en t-shirt försedd med texten ”SD = RASISTER”.

Nu vill Vänsterpartiet upprepa den utdragna process med slutna voteringar i flera omgångar som man lyckades få till stånd 2014, som ledde till att talmansvalet drog ut långt på tiden men resulterade i att Björn Söder ändå till slut valdes.

Starka motreaktioner från SD
Sverigedemokraterna har genom partiets gruppledare Mattias Karlsson reagerat starkt på anklagelserna från vänsterledaren Jonas Sjöstedt och partiets talmanskandidat Lotta Johnsson Fornarve. I en kommentar säger Karlsson bland annat att Sjöstedt och Johnsson Fornarve ”ljuger och smutskastar” Björn Söder och tillskriver honom åsikter som han inte har.

Karlsson vände sig även mot att de fraser om ”demokratiska rättigheter och alla människors lika värde” som Johnsson Fornarve tog i sin mun skorrade falskt. Han påminde om att hon aktivt var inblandad i Vänsterpartiets internationella relationer på 70- och 80-talet när partiet var öppet kommunistiskt och hade nära kontakter och samarbeten med bland annat DDR och, som Karlsson formulerade det, ”flera av världshistoriens värsta kommunistiska massmördarregimer”.