Den franska tidningen Le Monde har tagit del av ett hemligstämplat dokument den österrikiska regeringen skickat ut till EU:s medlemsstater.

Förra helgen tog Österrike över ordförandeskapet i EU för ett halvår framöver. Landets konservativa regering har drivit frågan om en strängare migrationspolitik såväl inom landet som EU.

I dokumentet Europaportalen rapporterar om föreslår Österrike att EU bör införa ett system där det inte ska gå att söka asyl på europeisk mark. Istället ska asylcenter upprättas utanför Europa där asylansökningar kan lämnas in.

Till 2025 har man ambitionen att asyl endast ska beviljas till individer som respekterar EU:s värderingar och fri- och rättigheter. Man hänvisar till risken för att många migranter kan utvecklas till extremister.

På grund av deras ursprung och deras brist på framtidsutsikter har dessa återkommande stora problem att leva i öppna samhällen och avvisar dem till och med. Bland dem finner man ett stort antal unga män med ingen eller liten utbildning. Många är mycket mottagliga för ideologier som är fientliga mot frihet eller som förespråkar våld.

Man konstaterar även att den politiska eliten och EU som helhet förlorande kontrollen över situationen i samband med migrantkrisen 2015.