I en intervju som Volvo Cars vd Håkan Samuelsson gjorde i veckan med TT pekar han ut otrygghet och hög kriminalitet men även för dåliga skolor samt för få bostäder som skäl till att han har svårigheter med att rekrytera internationell spetskompetens till sin ledningsgrupp. Medias fel, menar polisen.

– Vi håller på att bygga bilar, vi kan inte lösa det problemet. Men man kan ändå påpeka att det är ett problem, säger han och fortsätter:

– Göteborg måste vara ett attraktivt och tryggt, ett ställe dit jag vill komma och ta med mina barn, och att det finns bra skolor. Jag ska känna att här är det bra att bo – och det måste någon annan hjälpa oss med.

Samuelsson får medhåll från kommunstyrelsen ordförande Axel Josefson (M) som säger att ”Göteborg är en stad i stark tillväxt och vi har en utmaning att bygga bostäder och bygga ut den offentliga servicen i den takt människor flyttar in”.

Poliskritik
Från Erik Nord, chef över polisområde Storgöteborg, låter det dock annorlunda.

– Jämförelserna med andra städer är ofta orättvisa. Fortfarande är det så att de som tar sig för huvudet och nästan svimmar som på tysk opera, deras situation på hemmaplan är ofta helt annorlunda än den är för oss, säger han.

Enligt Nord får det som på andra platser i världen uppfattas som normalt en ”oerhört, nästan oförtjänt stor uppmärksamhet när det händer” i Sverige. Samtidigt medger han att förändringen är omfattande

– Tryggheten är en produkt av vad medier rapporterar och det människor får till sig. Och det är klart att i ett samhälle som många upplevt som ett folkhem väcker den här utvecklingen otrygghet. Men när det gäller den faktiska kriminaliteten och skjutningar och dödsfall handlar det mer om en massmedial bild.

– Även sådan som Håkan Samuelsson får sina informationer från det de läser på Facebook och Twitter. Det är inte säkert att det är sant.

Kriminella nätverk
Tidigare i år konstaterade polisen att rekryteringen till kriminella nätverk i staden ökar.

– Man kan se att det hela tiden kommer in nya unga personer i de här konflikterna, säger spaningsledare Sören Angbo vid polisregion Väst.