Förra året stoppades 471 000 personer från att ta sig olagligt in i EU. Ännu fler illegala invandrare, 602 000, påträffades inom EU:s gränser. Samtidigt är mörkertalet stort för hur många som uppehåller sig olagligt i EU-länder, det kan handla om sex miljoner eller fler.

Siffrorna kommer från EU:s statistikmyndighet Eurostat och offentliggjordes den 12 juli. Av de påträffade 602 000 illegala migranterna har beslut om att de ska lämna EU fattats i 478 000 fall. En mindre andel av fallen handlar om Dublin-ärenden och liknande ärenden där personer ska återbördas till ett annat EU-land där de registrerats.

Hur många människor som oupptäckta uppehåller sig olagligt inom EU är svårt att uppskatta men kan handla om åtskilliga gånger fler. Bara under 2015 beräknas över två miljoner personer ha tagit sig in olagligt i unionen. Migrationsverket i Sverige redovisar siffror på upp till 6 miljoner för hela EU och 35 000 för Sverige. Andra bedömningar ger vid handen att det kan handla om betydligt fler för svenskt vidkommande, uppemot 100 000.

Tillströmningen har minskat den senaste tiden, till stor del beroende på Italiens striktare gränsbevakning och den nya regeringens beslut om att landet inte längre ska utgöra inkörsporten för illegal invandring till EU.

Trycket har till följd av det i stället ökat på Spanien där över 230 000 illegala migranter förra året stoppades från att ta sig in. Andra länder som stoppat många vid gränsen är Frankrike (70 400) och Polen (53 700).

Tyskland är det land där man påträffat flest illegala invandrare som lyckats ta sig in i landet. Förra året hittade man 134 100 personer utan tillstånd. På andra plats hamnar Frankrike som 2018 lokaliserade 105 900 illegala migranter inom sina gränser. Grekland och Spanien är andra EU-länder med höga siffror.