Bostadskön i Stockholm har länge varit lång men den ekonomiska kris som många nu genomlever med inflation och höga priser på mat, el och drivmedel har gjort kön längre än någonsin. Drygt 800 000 söker nu ett boende i Stockholm, vilket är den högsta siffran sedan starten 1947. För många av de ´nytillkomna handlar det om att hitta ett billigare boende än det man har idag.

Trycket på att bo i huvudstaden är generellt högt. Det senaste året har kön ökat mer än någonsin. De som nu ställer sig i Stockholms bostadskö har emellertid i många fall än lite annan profil än tidigare. Tyngdpunkten ligger nu på att byta till ett billigare boende, antingen från nyproduktion till det äldre beståndet där hyrorna är lägre eller också till en mindre lägenhet och få ned kostnaden på det sättet.

Marika Nordström, som är chef för marknad och kommunikation på Bostadsförmedlingen i Stockholm vittnar om att trycket är högre än någonsin. 810 000 personer är just nu inskrivna, vilket är den högsta siffran sedan kösystemet infördes 1947 strax efter andra världskriget. Och vare månad ökar antalet med fler än 4000 personer.

Bostadskön har vuxit stadigt år efter år under lång tid. Det brukar handla om cirka 5 procent om året. Men redan i augusti, med nästan halva året kvar var man upp och nosade på den siffran i år.

Annan profil på de sökande

Många som söker är personer i kategorier som tidigare främst letat bostadsrätter. Men med högre räntor på bostadslån och ökade levnadsomkostnader till följd av inflation och prisökningar på bland annat livsmedel, el och drivmedel är det nu färre som når upp till den ekonomiska nivå som krävs för att ta sig in på bostadsrättsmarknaden.

Tidigare var trycket högre på mer exklusiva hyresrätter i nyproduktion där hyrorna är högst. Idag är trenden den omvända där man i stället letar billig lägenhet i det äldre beståndet. Och hyresskillnaden är stor, uppemot 50 procent samtidigt som många värdar ställer inkomstkrav på de sökande motsvarande tre gånger årshyran.

Kortare kötid för den som har råd

För den med mycket pengar som kan ta krisen med en klackspark är situationen samtidigt bättre än någonsin. Att få en hyreslägenhet i nyproduktion har aldrig gått så snabbt som nu. På sina håller är det ingen kö alls.

Skillnaden i trend är påtaglig jämfört med pandemin då trycket tvärtom var stort på att byta upp sig till en större lägenhet. Många började arbeta på distans och behövde ett arbetsrum hemma.

Fler förmedlade lägenheter än någonsin

När en större andel i kön är personer som redan har en lägenhet blir det också större ruljangs på förmedlandet. Bostadsförmedlingen får in fler lägenheter än tidigare som man kan förmedla.

Men främst är det de dyrare bostäderna som inte så många efterfrågar. Att avyttra dem har dock inte varit så svårt, det finns fortfarande många som inte är så ekonomiskt kriskänsliga och i augusti i år förmedlande Bostadsförmedlingen 2 140 lägenheter, vilket är den högsta siffran för en enskild månad någonsin.

Trots att bostadsbyggandet gått ned räknar Bostadsförmedlingen med bråda dagar med många lägenheter in och ut såväl i år som nästa år inom ramen för det befintliga beståndet.