Anders Jansson, överläkare på Danderyds sjukhus, går ut i en debattartikel publicerad av Läkartidningen med hård kritik mot Folkhälsomyndighetens råd om coronaviruset – som han menar kan vara livsfarliga.

Efter att ett fall av coronavirus upptäckts bland personal på Danderyds sjukhus – som precis återvänt från en resa utomlands – ifrågasätter Jansson myndigheternas råd till personer som återvänt från hårt drabbade områden att återgå direkt till jobbet.

Han menar att rådet kan vara särskilt farligt ifall dessa personer arbetar med människor som har en hög risk att dö i en eventuell infektion – som svårt sjuka eller äldre. Som ett positivt exempel tar han upp Singapore som har en lång erfarenhet av smittskydd där alla som återvänder från drabbade områden sätts i karantän i två veckor. En del företag i Sverige följer självmant denna praxis.

Vidare menar Jansson att den information som Folkhälsomyndigheten spridit om att symptomfria personer inte är smittsamma inte stämmer. Det finns, enligt honom, indikationer på att även personer som ännu inte har tydliga symptom kan vara smittsamma. Men även om myndighetens information hade stämt hade det varit omöjligt att veta i förväg när symptom ska bryta ut:

Vad händer när de i stället får symtom under arbetsdagen?

En person som får symtom under arbetsdagen kan inte förväntas agera omedelbart. Dels tar det förstås en stund innan man inser att »detta var tredje gången jag hostade till, kanske är det trots allt fråga om covid-19«, för att inte tala om de individer som inte vill inse att de drabbats av coronasymtom och därför stannar kvar på jobbet tills andra säger till?

En kirurg som står och opererar kan inte omedelbart avbryta och avlösas. En IVA-sjuksköterska som håller luftvägen på en patient kan inte avlösas direkt. Och vad gör vi sedan? Hur ska personen kläs av, byta om och förflyttas genom sjukhuset för vidare transport? Hur många av kirurgteamet och IVA-personalen måste sättas i karantän? Ska man lita på att de som hade nära kontakt med den insjuknade en timme före symtomdebut inte är smittade?

Jansson skriver att som myndighet måste man undvika att ens ta mycket små risker när utfallet kan vara katastrofalt.

”Folkhälsomyndighetens råd är fullständigt felaktiga. Vi måste ändra detta. Senast i dag”, avslutar han.

Samtidigt har Folkhälsomyndighetens främsta expert Anders Tegnell gått ut imorse med att han ”inte förstår” att ett flertal skolor i Stockholmsområdet med misstänkta coronafall har stängt. Statsepidemiologen har ordnat ett möte med ett antal kommunala chefer igår och personligen sett till att de kommunala skolorna ska fortsatt hållas öppna:

– Jag förstår inte detta. Jag var på möte med alla kommunchefer igår kväll och vi var överens om att det inte fanns någon anledning att hålla skolor stängda, uppgav Tegnell till statstelevisionen.

LÄS MER: Anders Tegnell kräver att coronadrabbade skolor ska hållas öppna