Alla p-böter som utfärdats i Helsingborg under åren 2010 till 2019 är enligt gällande fullmäktigebeslut olagliga. Värdet av böterna uppgår till 185 miljoner kronor. Men staden har inte informerat de bilister som felaktigt bötfällts och vill inte betala tillbaka böterna.

I nästan tio års tid har bilar lappats olagligt i Helsingborg. Det konstaterar polisen med hänvisning till ett beslut i kommunfullmäktige om vem som får bötfälla bilister.

Ett företag har under perioden 2010 till 2019 exklusivt anlitats för att dela ut alla p-böter i staden. Men bolaget har saknat rätt att göra detta. Enligt ett beslut i kommunfullmäktige har endast kommunanställda parkeringsvakter behörighet att bötfälla bilister i staden.

I somras upptäckte man misstaget hos kommunen och ändrade beslutet så att det privata p-bolaget fick den behörighet som krävs. Men alla böter som utfärdats dessförinnan är olagliga och ska enligt lag och regler betalas tillbaka.

Valde att hålla tyst

Ansvariga politiker och myndigheter har dock valt att tiga om att man i närmare tio års tid gjort fel. Inga bilister som bötfällts olagligt har informerats och ingen av dem har fått den felaktigt debiterade boten återbetald.

Saken uppmärksammas nu av bland annat SVT:s Plus-redaktion. Man har med hjälp av siffror från Transportstyrelsen räknat ut att det sammanlagt rör sig om fler än 355 000 böter till ett sammanlagt värde på 185 miljoner kronor.

Enligt polisen har medborgarna – i det här fallet bilister – rätt att kräva att bötesbelopp som de påförs har stöd i gällande beslut, det är en fråga om rättssäkerhet. På kommunen där felen begåtts är man dock inte beredd att rätta till dem.

Vill inte betala tillbaka

Oscar Grönvall är trafikchef i Helsingborgs stad men frånsäger sig ändå ansvaret för det inträffade. Han hänvisar i en kommentar till SVT till att hanteringen av parkeringsärenden har delegerats till stadsbyggnadsnämnden.

Polisen uppger att man tagit del av trafikchefens förklaring men anser inte att den är godtagbar. Att stadsdelsnämnden på lägre nivå fattat felaktiga beslut i strid mot vad kommunfullmäktige ändrar ingenting, menar man.

– Vi har tagit till oss av Helsingborgs svar, men ändå bedömt att deras beslut inte varit giltigt, säger Peter Saarman, gruppchef på polisens rättsenhet Syd, till SVT.

Bilister tvingas gå till domstol

Däremot kan Helsingborgs stad komma undan återbetalningsansvar genom att hänvisa till att tidsfristen för överklagande i samtliga fall löpt ut. En p-bot måste beivras till polisen senast sex månader efter att den utfärdats.

Om staden inte frivilligt betalar tillbaka de olagliga p-böterna måste de drabbade bilisterna stämma staden i domstol. Enligt Jan Turvall, som är lektor vid Göteborgs universitet och expert på kommunal förvaltningsrätt, kan det emellertid räcka med att en bilist drar staden inför skranket och får rätt – då kan kommunen tvingas gottgöra samtliga bilister som man bötfällt olagligt.

– Då skulle det enligt förvaltningslagen vara kommunens skyldighet att så långt det är möjligt spåra och kompensera alla de övriga bilisterna, konstaterar Jan Turvall i en kommentar till SVT.