Den nya åtgärden är en del av stärkta insatser för att bekämpa våldtäkter i landet. Det nya regelverket träder i kraft med omedelbar verkan.

På tisdagen godkände president Arif Alvi ett dekret som bland annat innebär en snabbare behandling av våldtäktsfall och att man upprättar en lista över sexbrottslingar.

Det innebär även kemisk kastrering av såväl förstagångsförbrytare som återfallsförbrytare som gjort sig skyldiga till våldtäkt. Behandlingen sänker testosteronhalten.

Ytterligare en punkt blir att våldtäktsoffrens identiteter hålls hemliga och att avslöja dessa kriminaliseras.

Protester

Åtgärdspaketet kommer efter omfattande protester mot att en kvinna som i höstas fick motorstopp på motorvägen med två barn i bilen våldtogs.

Den som kommer att besluta om kastrering i de enskilda fallen blir domarna.

Samtidigt som presidentens dekret välkomnas av människorättsgrupper konstaterar man samtidigt att få våldtäkter som prövas rättsligt leder till fällande dom.