FNs Generalförsamling

FN:s generalförsamling.

Utrikes

”Palestina” blir ordförande för koalition med 77 u-länder i FN

Publicerad 10/17/2018
Annons

På tisdagen röstade FN:s generalförsamling för att utse ”Palestina” till ordförande för den så kallade G77-koalitionen bestående av u-länder i FN. Beslutet förväntas ge ”Palestina” möjlighet att agera mer som en fullvärdig medlem i FN trots att man formellt sett inte uppfyller kraven för en statsbildning som kan bli medlem.

146 länder röstade för utnämningen. 15 länder lade ned sina röster och 29 deltog inte alls. Endast tre – USA, Australien och Israel – röstade nej.

USA:s ställföreträdande FN-ambassadör Jonathan Cohen kommenterade nej-rösten med att USA inte erkänner att det finns någon palestinsk stat. Därför bör palestinierna inte indirekt i samband med förhandlingar tillerkännas någon de facto-status som en sådan stat och inte heller kunna företräda andra grupper av medlemsstater.

Redan 2012 togs ett första steg mot att i FN likställa ”Palestina” med en legitim statsbildning. Med ungefär samma röstsiffror klubbades då igenom en uppgradering av den palestinska myndigheten från observatörsstatus till företrädare för en icke medlemsstat Det är samma status som bland annat Vatikanen åtnjuter i FN.

Sverige betraktar, efter ett erkännandebeslut av den rödgröna regeringen 2014, officiellt de palestinska territorierna som en stat. Beslutet har kritiserats för att sakna förankring hos såväl en majoritet i riksdagen som det svenska folket.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
432Regeringen lovade sänka skatten – höjde i stället med 30 procent
Annons