På onsdagskvällen upprättade Malmöpolisen en anmälan mot politikern Rasmus Paludan rörande åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp” efter att han har bränt flera koraner under påskhkelgen. Detta trots att myndigheten godkände Paludans ansökningar i vilka det tydligt framgick att han planerade att bränna koraner.
– Religionskritik är tillåtet i Sverige, svarar politikern
.

I kontrast till Polismyndighetens uttalade uppdrag att värna yttrandefriheten har polisen i Malmö nu anmält Stram Kurs partiledare Rasmus Paludan för hets mot folkgrupp i syfte att ytterligare försvåra för partiledaren att hålla sina valmöten. Man gör detta trots att det tidigare fastslagits att det inte är något brott att bränna en koran.

LÄS ÄVEN: Polisen försvårar tillstånd för demonstrationer som kan förarga muslimer

Myndigheten ”förstår att handlingen väcker anstöt”

Malmöpolisen vill nu att detta prövas på nytt med målsättningen att få till stånd ett förbud mot handlingar som riskerar reta upp muslimer och leda till omfattande våld i det muslimska civilsamhället.

– Vi tror att det här kan behöva ses över en gång till, säger Jimmy Arkenheim, lokalpolisområdeschef i Malmö, i en kommentar till statstelevisionen.

Han säger vidare att den svenska yttrandefriheten bör kunna få ge vika om man ”förstår att en handling väcker anstöt” hos muslimer. Malmöpolisen vill att detta nu prövas i domstol och inte endast som tidigare på åklagarnivå.

LÄS ÄVEN: Koranbränningen i Malmö var inte olaglig
LÄS ÄVEN: Fritt fram att bränna Koranen – polisen lägger ned utredning

Polisen gav tillstånd att bränna

I en kommentar till Samnytt tydliggör Paludan att det är Polismyndigheten som har godkänt koranbränningarna under påskhelgen. Vidare slår han fast att religionskritik är tillåtet.

”Jag har alltid angett i min ansökan om tillstånd för demonstration att Koranen ska brännas till demonstrationen. Det har framgått av det officiella skriftliga tillståndet för demonstrationen från polisen att Koranen skulle brännas under demonstrationen. Därför får jag utgå från att det är lagligt att bränna koranen när polisen själva ger skriftligt tillstånd till det.

Dessutom är en koranbränning en kritik av religionen islam. Religionskritik är tillåten i Sverige. En åklagare konstaterade redan 2020 att det inte var olagligt att bränna koranen. Jag har inte begått något olagligt och inte heller har jag haft för avsikt att begå något olagligt. Polisen har gett skriftligt tillstånd för koranbränning.


LÄS ÄVEN: HÄR är koran-ligisterna: INGEN av de häktade född i Sverige