Då den tolv år gamla pojken påstod sig vara trans ville sjukvården påbörja en hormonbehandling. På grund av risk för irreversibla skador sa pappan dock nej. Då orosanmäldes han till socialtjänsten.

Det var för ett par år sedan som den då 12-åriga pojken identifierade sig som flicka. På könsidentitetsmottagningen där barnet fick vård ville man påbörja behandling med stopphormoner, något pappan var tveksam till.

LÄS ÄVEN: LARM: ”Transbarn” som får sin pubertet stoppad skadas allvarligt

– Jag ville veta vad stopphormoner var, vad det är för medicin. Då förstod jag ganska fort att det fanns irreversibla, alltså oåterkalleliga, aspekter av detta. Mitt barn kunde riskera att bli sterilt, säger Rasmus till SVT Uppdrag granskning.

En bit in i behandlingen sade Rasmus tvärt nej vilket resulterade i att han orosanmäldes till socialtjänsten. Enligt verksamhetschefen på könsidentitetsmottagningen bedömdes hans vägran kunna ”vara till skada för den unge genom ökad oro och ängslan inför framtiden”.

Vanligt agerande

SVT Uppdrag granskning har varit i kontakt med flera familjer som råkat ut för samma sak. Då de motsätter sig medicinering har de blivit orosanmälda. En familj blev under en kortare tid till och med fråntagen sitt barn för att de sa nej till stopphormoner. 

I februari svängde Socialstyrelsen helt i sin rekommendation av behandling med stopphormoner hos minderåriga med könsdysfori. Från att tidigare ha beskrivit behandlingen som ”trygg och säker” konstateras nu att riskerna överväger den potentiella nyttan och man rekommenderar att behandlingarna endast görs i undantagsfall.

LÄS ÄVEN: Socialstyrelsen vänder om transvården av unga

Socialtjänsten avskrev sedermera anmälan och Rasmus son identifierade sig kort därpå åter som pojke.