När den nya avtalsperioden för EU:s handel med utsläppsrätter inleds kastas Grycksbo Pappersbruk ut ur systemet. Detta görs därför att företaget inte haft några koldioxidutsläpp under den förra referensperioden. Uteslutningen kan kosta bolaget 130 miljoner kronor.

När Grycksbo Pappersbruk 2009 skrotade oljepannan, som släppte ut runt 70 000 ton koldioxid per år, invigde företaget sin nya biobränslepanna som täcker all energiproduktion på anläggningen. I och med bytet använder sig företaget inte längre av några fossila resurser. Att man har minimala klimatavtryck blir företaget nu dock straffat för genom att man inte längre får delta i handeln med utsläppsrätter.

– Problemet är att konkurrenter till oss, som inte är lika klimatvänliga, får fortsatt tilldelning. Det blir en väldig snedvridning av konkurrensen. Det känns helt galet och ger helt fel incitament, säger vd Michael Fejér till Dagens industri.

Liksom konkurrenter i pappers- och massasektorn har Grycksbo Pappersbruk möjlighet att ansöka om utsläppsrätter genom EU-programmet ETS. Varje utsläppsrätt ger rätt att släppa ut ett ton koldioxid.

Men då företaget inte har några koldioxidutsläpp har man kunnat sälja vidare utsläppsrätterna till verksamheter som släpper ut mer. Den uteblivna vidareförsäljningen bedömer Fejér kommer kosta företaget 130 miljoner kronor under de kommande fem åren.

– De pengarna hade vi kunnat använda på ett konstruktivt sätt för att ytterligare investera i klimatvänlig teknik, men det är inte på nivån att det påverkar överlevnaden av verksamheten, säger Michael Fejér.

Snedvriden konkurrens

Ytterligare ett problem med systemet han pekar på är att riktmärket för tilldelningen av utsläppsrätter baseras på de tio procent av företagen som är mest klimatvänliga. När Arctic Paper – Grycksbo Pappersbruks ägare med noll fossila utsläpp – tas bort från systemet så höjs riktmärket vilket innebär att konkurrenterna kan släppa ut mer koldioxid.

– Vi har inga problem med att ta bort fler utsläppsrätter ur systemen för att öka takten mot nollutsläpp, vi vill driva på en klimatvänlig utveckling. Men nu blir konkurrensen snedvriden samtidigt som det uppstår incitament för att elda fossilt för att kunna fortsätta vara med i systemet. Det är ett ogenomtänkt beslut av EU-kommissionen, säger Michael Fejér.

Företaget har nu överklagat beslutet till EU-domstolen och man hoppas att frågan ska tas upp i höst. Sedan tidigare driver även LKAB en liknande process efter att ha fått en lägre tilldelning av utsläppsrätter än de ståltillverkare som släpper ut betydligt mer koldioxid.