Fenomenet med så kallade mördar- eller psykopatgroupies – dvs beundrarinnor som flockas runt de allra grövsta och morddömda brottslingarna i fängelserna – får nu medial uppmärksamhet i Danmark. Den för styckmordet på svenska Kim Wall livstidsdömde Peter Madsen får besök av mängder med amoröst sinnade kvinnor, något som Dansk folkeparti och Socialdemokraterna vill sätta stopp för.

Evolutionen har sedan tidernas begynnelse premierat kvinnor som attraheras av så kallade alfa-hannar, då detta gynnat flockens och artens fortlevnad. Ibland slår denna nedärvda egenskap hos kvinnan dock slint, exempelvis när de signaler som skickas ut från en brutal våldsverkare av mottagaren uppfattas som härrörande från en alfa-hanne som kan sörja för kvinnans och avkommans trygghet och säkerhet.

Fenomenet med mördargroupies är välkänt bland anställda på fängelserna. Och ju mer spektakulära och uppmärksammade i media de grova brotten är, desto fler säckar med kärleksbrev får den dömde och desto tätare är också de dambesök den intagne får ta emot i de särskilt inrättade samlagsrummen.

Just nu uppmärksammas hur kvinnorna köar för ett kärleksbesök hos den för styckmordet på svenska Kim Wall nyligen livstidsdömde danske entreprenören Peter Madsen. Att det är en kvinna han har mördat och likskändat hindrar av allt att döma inte kvinnorna från att strömma till.

Kritiker menar att Madsens och andra morddömdas fängelsevistelse ska vara ett straff och inte någon slags haremstillvaro. Till kritikerna sällar sig nu även två av Danmarks största politiska partier, Dansk folkeparti och Socialdemokraterna.

DF och S föreslår nu en lagändring för att stoppa den strida strömmen av kvinnobesök hos grova brottslingar i landets fängelser. Dansk Folkepartis rättspolitiske talesperson Peter Kofod Poulsen säger till media att kriminalvården ska inte vara någon sex- och kärleksförmedling för psykopater. De enda kvinnor som dessa fångar bör få ta emot är enligt DF och S fruar, systrar och mödrar.

Partierna får dock mothugg från den fackförening, Fængselsforbundet, som organiserar de fängelseanställda. Där tycker man inte att politikerna ska lägga sig i vad som händer på fängelserna efter att de kriminella fått sina domar och börjat avtjäna straffen.

Danmarks justitieminister Søren Pape Poulsen från Det Konservative Folkeparti har hittills inte velat kommentera förslaget från S och DF.