Efter ett sjukhusbesök blev patienten dödförklarad och därmed också struken ur folkbokföringen. Nu kritiseras den ansvariga läkaren av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det var en läkare på hjärtmottagningen vid ett sjukhus i södra Sverige som utfärdade ett dödsbevis för en patient, något som skedde på grund av att läkaren gjorde en felaktig inmatning i Skatteverkets system.

Misstaget ledde till att patienten ströks ur folkbokföringen och var officiellt avliden under sex dagar, vilket i sin tur ledde till att personen inte kunde uträtta diverse ärenden hos myndigheter.

LÄS ÄVEN: Sjukhuspersonalen kunde inte hjärt-lungräddning – patient dog

Patienten ska enligt Läkartidningen ha klagat omedelbart men det dröjde innan vårdgivaren återkopplade. Trots det som skedde ska patienten vara nöjd med de åtgärder som vidtagits för att det inte ska kunna ske igen.

Ivo konstaterar att läkaren brustit i noggrannhet och omsorg vilket fick allvarliga konsekvenser för patienten.