En patient som anlände akutmottagning vid Akademiska sjukhuset avled i väntan på en vårdplats. Men chefsläkaren menar att väntetiden inte kan kopplas direkt till dödsfallet, samtidigt framför han att det var en bidragande orsak.

Enligt den lokala nättidningen 24Uppsala har Akademiska sjukhuset haft ett högt tryck på akutmottagningen i början av året. Det har funnits få vårdplatser tillgängliga eftersom det uppges råda brist på sjuksköterskor.

LÄS ÄVEN: Södersjukhuset lät 85-årig kvinna med hjärtinfarkt vänta i 8 timmar – avled

När en patient anlände med proppar i lungorna tvingades personen vänta i flera timmar. Mikael Köhler är chefsläkare vid Akademiska och bemöter nu kritiken med att sjukhusets övervakning av patienten borde varit bättre. Däremot anser han inte att väntetiden kan kopplas till dödsfallet.

– Väntetiden kan inte kopplas direkt till dödsfallet, men den var en bidragande orsak, säger Köhler.

LÄS ÄVEN: Kvinna dog efter 4 timmars väntan på akutoperation – IVO avslutar ärendet utan åtgärder