Pius XII var påve under andra världskriget och har kritiserats för sitt förhållningssätt till Förintelsen. Nu meddelar Vatikanen och påve Franciskus att arkiven ska öppnas för forskare till nästa år.

– Kyrkan är inte rädd för historien. Tvärtom, hon älskar den och vill älska den mer och bättre, som Gud gör, sa Franciskus under en audiens med representanter för Vatikanens hemliga arkiv.

– Så, med samma tillit som mina företrädare öppnar jag och anförtror forskare detta dokumentära arv.

Pius XII var påve från 1939 till 1958 och enligt Vatikanen arbetade han under kriget tyst bakom kulisserna för att skydda judar. Kritiker har menat att han inte gjorde tillräckligt för att ta avstånd från Förintelsen.

Den 2 mars 2020 ges forskare tillgång till arkiven.

– Förhoppningen är att klarhet kan åstadkommas avseende rollen Pius XII hade under andra världskriget, säger Ruth Dureghello, ordförande för Roms judiska församling.