Läraren Sebastian Anton Mattias Klein, född 1994-12-11 och bosatt i Borås, döms av Borås tingsrätt till fyra och ett halvt års fängelse. Detta efter att ha våldtagit och begått andra sexuella övergrepp mot hela 15 elever på den skola där han arbetat.

Sebastian har suttit häktad sedan i juni och åtalades för våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, misshandel, kränkande fotografering och innehav av barnpornografi. Åklagaren yrkade på sju års fängelse men domstolen menar att endast ett i stället för tre av övergreppen når upp till våldtäkt och att ett halvt års fängelse (tre år efter straffrabatt) är ett tillräckligt straff.

Vid sidan av våldtäkterna döms Sebastian för 22 fall av sexuellt ofredande, två fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, ett fall av inehav av barnpornografi, två fall av kränkande fotografering, ett fall av misshandel och två fall av ringa misshandel. Han frias samtidigt i brist på tillräckliga bevis för tre fall av sexuellt ofredande, tre fall av misshandel och ett fal av barnpornografibrott.

Sebastian ska betala ett skadestånd på 417 000 kronor till brottsoffren, vara 190 000 kronor tilldöms det barn där domstolen menar att det varit fråga om regelrätt våldtäkt. Några av barnen i de åtalspunkter där Sebastian frias blir utan skadestånd.

”Jag kunde inte kontrollera mig”

Domstolen anser att det är en försvårande omständighet att brotten begåtts på skolan där Sebastian haft en förtroendeställning gentemot barnen. Åklagaren säger i en kommentar till media att han är nöd med påföljden även om den var mildare än den han yrkat på.

Sebastian hälsar via sin advokat att han är missnöjd med domen och att det utdömda fängelsestraffet är alltför strängt. Han tycker att rätten borde haft förståelse för hans ”sexuella problem” som han uppger sig ha sökt hjälp för.

Sebastian har i förhör och under rättegång hävdat att hans sexuella läggning ska betraktas som en sjukdom och ett beteende som han inte kan kontrollera. Han tycker också att det är straff nog att han blivit av med sin lärartjänst.

Domstolen avvisar dock det Sebastian anför som förmildrande omständigheter. Han har trots övertygande bevisning också nekat till ett flertal av brotten.

Fick arbeta kvar trots larm från föräldrar

Det har framkommit att vårdgivare vid flera tillfällen uppmanat Sebastian att avsluta sin anställning som lärare, något som han dock vägrat göra. På grund av sekretessbestämmelser har vårdgivare inte kunna informera skolan om att de har en pedofil anställd.

Ett flertal av de sexuella övergreppen hade med andra regler kunnat undvikas. Kritik har även riktats mot skolan som stängde av Sebastian efter att föräldrar larmat om övergrepp men sedan lät honom komma tillbaka till jobbet så att han kunde begå nya pedofila övergrepp.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.