I ett förslag från pensionsmyndigheten föreslår man nya så kallade riksåldrar – 66 år för dem födda 1958 och 67 för dem födda 1961. Därefter ska de höjas med som mest ett år men inte oftare än vart tredje år. Detta skulle innebära att en 35-åring förväntas jobba till 70 års ålder.

Pensionsmyndigheten lämnade idag över förslaget till regeringen. Bakom uppdraget ligger den stigande medellivslängden i Sverige.

Riktåldern anger åldern en viss årskull ska ha uppnått för att kunna få ut en pension som motsvarar 70-80 procent av slutlönen.

Den stigande medellivslängden gör att man måste arbeta fler år eller acceptera en lägre pension.

Ytterligare ett förslag är att man sätter den tidigaste tidpunkten till då en person kan lyfta sin pension till fyra år innan riktåldern – 66 år för en 35-åring idag.

Man vill även att bland annat garantipension och bostadstillägg ska följa riktåldern.