Då energibolaget Uniper i veckan skickade ut ett pressmeddelande och presenterade sina planer på att bygga en prototyp för ny kärnkraft i Oskarshamn med en ny säkrare teknik, avfärdades det kategoriskt av miljö- och energiminister Per Bolund (MP).

Det är Svenska Dagbladets ledarskribent Jesper Sandström som uppmärksammar Bolunds totala ointresse för den nya tekniken, som ger mer el med mindre radioaktivt avfall.

Då TT frågade ministern om en kommentar om genombrottet svarade han: ”Jag tror absolut inte på det.”

LÄS ÄVEN: MP-topparna investerar i kolkraft, flyg och olja: ”Kände inte till detta”

I stället är det vindkraft Bolund fortsatt vill satsa på med hänvisning till att den tekniken finns åtkomlig här och nu medan den nya kärnkraftstekniken ligger åtminstone 15 år framåt i tiden.

Enligt Bolund ”finns ju inga företagare som blir glada av att höra att det skulle finnas el någon gång på 2030-talet”.

En märklig argumentation, konstaterar Jesper Sandström.

För det första så behöver vi mer el, oavsett källa, om vi ska klara av den omfattande elektrifiering som olika miljömål kräver. För det andra så kommer vi, oavsett hur mycket vind- eller solel vi bygger, behöva stabil baskraft som inte är beroende av blåst eller solsken – annars brakar elnätet ihop.

I fallet med en stabil baskraft är Miljöpartiets lösning en omfattande utbyggnad av överföringskapaciteten från norr till söder där älvarnas vatten ska säkra driften. Även en sådan lösning ligger långt fram i tiden, men då tycks det inte anses vara problematiskt.

Vidare menar Sandström att denna vision är något av en utopi då överskotten som i dag finns i norra Norrland enligt en analys av Region Norrbotten kommer att krympa avsevärt då andra stora elslukande projekt sätts i rullning.

Ifall Miljöpartiet får styra kommer Sverige bli frånsprunget av andra länder när fjärde generationens kärnkraft, som utöver miljövinsterna kan stärka Sveriges roll som industri- och tekniknation, blir aktuellt, konkluderar Sandström.