Som argument för massvaccination av alla – även de som haft covid – hävdas att skyddet som erhålls genom vaccinering är starkare än det kroppens immunförsvar på egen hand bygger upp hos den som varit sjuk. Visselblåsare hos vaccintillverkeren Pfizer menar dock att detta inte stämmer och att motivet bakom påståendet är pengar.

Journalister på Veritas har talat med en av Pfizers forskare, Nick Karl, som – tvärtemot vad som påstås från företagets ledning och från flertalet folkhälsomyndigheter – menar att det immunskydd som kroppen naturligt skapar mot covid hos de som insjuknat med hög sannolikhet är väsentligt starkare än det man får genom att vaccinera sig.

Karl uppges vara en av de forskare på Pfizer som varit direkt involverade i att ta fram företagets covid-vaccin och bedöms därför med auktoritet kunna uttala sig om vaccinets funktionssätt och effektivitet. Han menar att de antikroppar som skapas naturligt blir både fler och bättre än de som erhålls vid vaccinering.

– När någon är naturligt immun – som när de haft covid – har de sannolikt fler antikroppar mot viruset… När du faktiskt utsätts för viruset börjar du producera antikroppar mot flera delar av viruset.. Så dina antikroppar är då sannolikt också bättre än vid [covid]-vaccination.

Repressalier, inte information, ska få alla att vaccinera sig

Vaccin ger en person antikroppar utvecklade på endast en del av viruset, inte på hela viruset som efter sjukdom. Karl är samtidigt inte negativ till vaccinering av personer som inte haft covid men påtalar samtidigt att taktiken för att få människor att gå och vaccinera sig mer bygger på att göra livet svårt för dem än att informera.

– I staden [New York] måste man ha vaccinationspass och sånt. Det handlar om att göra det obekvämt för ovaccinerade till den punkt där de ger upp och säger ”Va fan, jag tar väl sprutan då”. Förstår du?

Läkemedelsföretagens vinst motorn i massvaccinationerna

Karl är inte den enda på Pfizer som kritiserar den officiella hållningen om att alla ska vaccineras, oavsett man haft covid eller inte. Chris Croce är en av läkemedelsföretagets chefsforskare och fångades nyligen med dold kamera när han intygade att den som haft covid är bättre skyddad under en längre tidsrymd än den som blivit vaccinerad.

Croce kallade vid tillfället också företaget där han är anställd för ”ondsint”. Detta med hänvisning till att det enda bolagsledningen har för ögonen är pengar och ju fler man kan förmå att vaccinera sig, desto mer pengar tjänar man. Covid-vaccinet är idag Pfizers verkliga kassako.

– Det känns som att jag arbetar för ett ondsint företag eftersom allt i slutänden kokar ned till vinst. Jag vill att min uppgift ska vara att hjälpa människor, inte att generera miljoner och åter miljoner dollar. Det är ett moraliskt dilemma… Strängt taget lever vår organisation nu på covid-pengar.

Croce sade vidare att behandling för att erhålla så kallade monoklonala antikroppar har skjutits åt sidan därför att det anses kosta för mycket. Detta trots att det både mildrar sjukdomsförloppet hos de som drabbas av covid och skapar ett bättre immunförsvar än det som erhålls genom vaccinering.

Forskare pressas till tystnad av företagsledningen

En tredje forskare på Pfizer som Veritas talat med, Rahul Khandke, vidgår att företagets forskarteam har instruerats att undanhålla den här informationen från allmänheten.

– Vi har uppfostrats och undervisats att säga att ”vaccin är bättre än att faktiskt få covid”. Vi har fått gå på s¨å många seminarier med det budskapet. Vi har fått sitta i timme efter timme och höra att ”ni får inte prata om det här offentligt”.

Vid sidan av att vaccinera personer som haft covid och redan är immuna har det också, bland annat i Sverige, nu beslutats att även barn, som konstaterats löpa väldigt liten risk att drabbas allvarligt av sjukdomen, ska massvaccineras. Vidare hävdas att det inte längre räcker med två sprutor utan att alla som tidigare betraktades som fullvaccinerade ska ta ytterligare en eller flera doser.