För andra gången på kort tid vägrar Albert Bourla att inställa sig hos EU-kommissionens covidpanel för att besvara frågor om hur hemliga vaccinavtal slutits.

Bourla drog sig tidigare ur ett möte för att vittna inför kommittén i oktober, ett beslutet som följde en revisionsrapport om EU:s strategi för vaccinanskaffning. Denna väckte i sin tur nya frågor om kontakten mellan Bourla och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som föregick ett vaccinkontrakt på flera miljarder euro.

LÄS ÄVEN: Pfizer-vd sa att desinformation är kriminellt – sprider själv vilseledande påståenden

”Sedan covid-utfrågningen i oktober har vi ingen ytterligare information att dela med kommittén, så inbjudan att återigen ta upp dessa frågor avböjs respektfullt”, står det i brevet från Bourla daterat den 2 december som Politico tagit del av.

Den 14 oktober bekräftade den europeiska åklagarmyndigheten att den hade en pågående utredning av EU:s inköp av covidvaccin, men har ännu inte specificerat vem som utreds eller vilka av EU:s vaccinkontrakt som är under granskning.

Testades inte för överföring

Vid utfrågningen den 10 oktober fick företagets ordförande för internationellt utvecklade marknader, Janine Small, upprepade frågor från utskottet om Bourlas frånvaro.

Det var då en fråga från den nederländska parlamentsledamoten Robert Roos ställdes om huruvida vaccinet testades för dess påstådda förmåga att förhindra överföring innan det gick ut på marknaden – vilket man inte hade gjort. I och med att detta hade hävdats från myndigheter och ledare i flera olika länder, bland annat som ett skäl till att implementera vaccinpass, var skandalen ett faktum.

LÄS ÄVEN: Pfizer erkänner: Covid-vaccin testades aldrig för överföring

Den 28 oktober skickade kommittén en andra inbjudan till Bourla, som alltså vägrar att inställa sig ännu en gång.