På grund av den enorma platsbrist som råder på landets fängelser är allt fler dömda brottslingar på fri fot innan de påbörjar sitt straff. I genomsnitt kan det dröja mer än fyra månader innan straffen börjar avtjänas.

En granskning statsradion gjort visar att för fängelsedömda som påbörjade straffet 2019 och 2020, och var på fri fot före straffet, dröjde det i genomsnitt omkring 130 dagar efter domarna vunnit laga kraft tills straffet påbörjades. Det är betydligt längre än vad Kriminalvården anser är rimligt och det händer att brottslingarna hinner begå nya brott under denna tid.

I dagsläget handlat det om runt 2 600 personer.

LÄS ÄVEN: Fängelse viker sig för strejkande fångar – ändrar maten

– Vi har fler klienter än vi i princip har plats för vi ligger precis på gränsen hela tiden. Vår uppfattning är att vi så snart som möjligt behöver komma ner till en till en lägre beläggning, det är ju själva grunden i det här. Är man dömd till fängelse ska man in i fängelse, säger Joakim Righammar, tillförordnad planeringschef för kriminalvårdens anstalter, till statsradion.

Såg det inte komma

I budgetunderlaget för 2020 skrev Kriminalvården att regeringen i samband med flera straffskärpningar genomgående bedömt kostnadsökningarna som marginella, osäkra eller att de åtminstone inte får full effekt förrän efter en viss tid.

LÄS ÄVEN: Imamer rekryteras till Kriminalvården

– Vi tänkte nog att det här kommer nog få effekt, men att det skulle få den stora effekten det var nog få som kunde förutsäga, säger justitieminister Morgan Johansson (S).