➤ Skälet är att länderna vägrat delta i EU:s omfördelning av migranter från Italien och Grekland.

EU-kommissionen beslutade på torsdagen att göra verklighet av det tidigare hotet.

– Vi tvingas nu dra Ungern, Polen och Tjeckien inför rätta eftersom de vägrat visa solidaritet med Grekland och Italien och ta emot asylsökande därifrån, sa EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på en presskonferens i Bryssel.

För två år sedan beslutade EU att Grekland och Italien skulle avlastas genom att omfördela mer än 100 000 migranter. Ungern, Polen och Tjeckien har dock hela tiden vägrat och menat att EU inte har befogenhet att tvinga ett land till mottagande.

Ifall länderna fälls i EU-domstolen kommer det innebära höga böter.