Förhoppningen är att tingsrätterna framöver nu tar till sig av Hovrättens budskap och i framtiden följer denna nya praxis.

Polismannen blev spottad i ansiktet då han tillsammans med en kollega ingrep mot en man.

Den gripne mannen dömdes för hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman samt våldsamt motstånd men Västerås tingsrätt avslog kravet på kränkningsersättning från polismannen.

Tingsrätten hänvisade till att ”enligt praxis har poliser i sådana situationer inte tillerkänts ersättning för kränkning, eftersom det förutsätts att poliser då har en bättre mental beredskap att mötas av visst våld m.m. Kränkningen kan därför inte anses tillräckligt allvarlig”.

I Svea hovrätt resonerar man dock annorlunda – här menar man att polisen utsatts för en sådan allvarlig kränkning som skadeståndslagen avser och att han därför har rätt till den yrkade ersättningen på 5 000 kronor.

– Domen visar att poliser inte ska behöva utstå att bli kränkta genom att exempelvis bli spottade på när de gör sitt jobb. Nu har hovrätten visat hur man ska se på dessa kränkningar, säger Tobias Virolainen, jurist på Polisförbundet.

Vidare menar Virolainen att detta är ett principiellt viktigt beslut och man har drivit det för att visa att det finns en gräns för vad en polis ska behöv utstå i sin tjänsteutövning.