Inför dagens vänsterdemonstrationer i Göteborg i sympati med den ras-centrerade organisationen Black Lives Matter i USA går Polismyndigheten ut och meddelar att man står på demonstranternas sida och att poliserna på fältet kommer att ha ”ett tålamod av guld”. Samtidigt visar inbjudningar att aktivisterna hoppas få ned poliserna på knä.

Tidigare i veckan har vänsteraktivister samlats i bland annat Stockholm och Malmö för att manifestera för den svarte amerikanske brottslingen och drogmissbrukaren George Floyd som avled i samband med ett brutalt polisingripande i Minneapolis i slutet av maj. Då aktivisterna i Stockholm inte respekterade rådande smittskyddsbegränsningar för folksamlingar tvingades polisen förklara demonstrationen olaglig och upplösa den, vilket resulterade i oroligheter då många vägrade lyda polisens uppmaning.

LÄS ÄVEN: Elin Ersson: Polisen är våldsam, ljuger och vill tysta folk

I ett pressmeddelande på polisens hemsida skriver Teodor Smedius som är kommenderingschef i polisregion Väst inför söndagens protest vid Heden i centrala Göteborg att man har ”största förståelse för demonstranternas budskap”. Detta trots att demonstranter i Stockholm och Malmö har skanderat hatbudskap specifikt riktade mot polisen. Nedan syns Smedius i bild.

– Vi inom polisen har största förståelse för demonstranternas budskap. För oss är det en självklarhet att alla har lika värde och att alla människor ska behandlas med värdighet och respekt, oavsett hudfärg, religion eller könsidentitet, säger Smedius.

Han förklarar samtidigt inte hur uttalandet om stöd till demonstranterna och polisens värdegrund kan förenas mot bakgrund av att demonstranterna förutom att uppvigla till hat mot poliser också riktat hatiska budskap mot Sverigedemokraterna.

https://www.facebook.com/foretagarnaikungalv/photos/basw.AbpOysClENZRuHoxv0_BiXXKZYYwlO9hm5AlhmNGaNtdttvWHr2xBCeLlpORWUmWOlXZ6yDh-2OM9MEkeqyJJcyobdIGnP3H6o06UZqBFqyO8WrBzKbbKG-RxZP14YYpWBDhOOJkf14JqxtLXrU8bfH_yleasuRo17KN6gcIRIAlow.10223504426662961.857038091455779.2171763943111502.820248678058991.2621268667889082.497970903746782.2171763999778163.2171764003111496.10209573751369284/2171763943111502/?type=1&opaqueCursor=AbpwBm5PNeuve0pNOm0MS5NxMZkhAJ3rZ9cG6T0IQI2yM89jzisvyIhN4jISJYe-jgmUX-45kuV_C8w89FWkqLebiapK4huY7Xfp4XMUOO0HpESURjk8FqgtJLXacfzeId-QR31tjjmiCIwvlEtN_d22TNVxMO9rpmSglW7iZCi86od-5WEbrz3c9xrnWCJ4rcWrIMfqJh-CO-gKmvi4mqvkt5IB3bmptEJEb0sLmTrf8TknVPgPLtcRgV2saDKlJUsWKmjzRuVFqU7WmTzlmbjDuyomX7Iimb1lh_ONFQc2r4oPkzJwuehCbksp3U95IRaen0yjo4tc08LxGPmwm9AIi76e-metF8TluaA0YOzlJajYdwfAfoy3eX7nikyHby6MaXMALsZSIQksD14Ram84iTwy8uANLLkewTKmSmtFhwTA1wHOAtTm4RcPwzDB7U0H_9OqVZ2x74WKKOFFAFX7QGZrZUeUh8aqNWCgS4xkMuiv8cjzl7p-Skva26lkNynLms4je5wqvz7VVvO2Vzwj0kwPjCW4FtpEDpw7sb9LwnP4o5SfVGK3IyDcBmIuV2qfEMED16PkZWVt-0I4T1yPMnGhUpD9Vj-0e1gpGuQhrKNzPWZo9V32REWZ7uJjSF9ZjTNkozJi_YlXQr_3z8M8dbFaHFkqFmDjZvwIXksYplVrDJs7TV_MXqxRcXbVdf3TNl1U0ROUuKIqys6qkAFku_X1eQNrtnc8T1znVabnVg&theater

”Tålamod av guld”

Smedius meddelar att polisen kommer att arbeta med dialogtaktik och ha ett mycket tillmötesgående förhållningssätt mot vänsteraktivisterna. Att använda våld och tvångsmedel för att upplösa demonstrationen ser han som en ”absolut sista åtgärd”.

– Vi tänker konfliktreducerande och proportionalitet. Det är vi tränade för. Jag vill att våra poliser som jobbar i kommenderingen ska ha ett tålamod av guld den här dagen, även om de kanske kommer att få ta emot tråkiga kommentarer från demonstranter som vill likställa svensk polis med amerikansk. Jag vill att vi ska visa att vi står på demonstranternas sida så länge de följer de lagar vi har att värna, säger Smedius.

Olika måttstockar

De demonstrationer som i USA iscensatts efter George Floyds dödsfall i bland annat Black Lives Matters och vänsterextrema Antifas regi har regelmässigt urartat till kravaller, butiksplundring, anlagda bränder och våldsamma konfrontationer med polisen. Även i Sverige är det vanligt förekommande att vänstermanifestationer övergår i upplopp och våld.

Smedius har en bakgrund av att hantera olika extremiströrelsers demonstrationer olika. Han uppmärksammandes bland annat i samband med valrörelsen år 2018 när han i egenskap av lokalpolisområdeschef i Kungälv hindrade högerextrema Nordiska motståndsrörelsen (NMR) att bedriva valkampanj med flygbladsutdelning med hänvisning till att det kunde uppstå våldsamheter och har deklarerat att han vill se ”hårdare tag” mot rörelser på den yttre högerkanten.

”Hoppas polisen går ned på knä”

Efter händelsen där en poliskvinna beslöt att frångå myndighetens order att upplösa den olagliga demonstrationen i Stockholm och istället delta i vänsteraktivisternas protest har det börjat sprida sig förhoppningar bland aktivisterna om att detta nu ska bli en trend bland poliser.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Knäböjande poliskvinnan nyexaminerad och ”har sjukt svårt för vapen”

I ett inlägg på Snapchat skriver en person, ”På söndag hoppas vi att polisen antingen går med oss eller går ned på knäna vid sidan av vägen och låter oss marschera.”

”Ned på knä, ned på knä”

En video som filmades utanför Kungliga slottet i huvudstaden visar hur aktivisterna försökte pressa kravallutrustade poliser att gå ned på knä genom att skandera, ”ned på knä, ned på knä”.

Sjuksköterska vädjar

I ett Facebookevenemang kopplat till söndagens protest framgår det att över 3 700 personer har tackat ja att delta. Detta samtidigt som den rådande pandemin hittills har skördat över 4600 liv i landet.

En sjuksköterska kommenterar evenemanget med att ”det är fullkomligt obegripligt hur man i rådande pandemiläge kan planera att samla tusentals människor”.

LÄS ÄVEN: Kvinnlig polis knäböjer inför ”Black Lives Matter”: ”Vit tystnad är våld”

authorimage