Polismyndigheten har nyligen överklagat korandomen till kammarrätten. Enligt polisen måste koranbränning förbjudas eftersom att följderna innebär en ny situation för myndigheten och den som tänder eld på boken utsätter sig för stor risk.

Strax innan påskhelgen meddelade polisen att man inte kan acceptera förvaltingsrättens dom rörande att det var fel av myndigheten att neka koranbränningar. Polismyndigheten i maskopi med Säkerhetspolisen meddelade beslut att överklaga domen i hopp om att inskränka de grundlagsfästa fri- och rättigheterna med hänvisning till att ”säkerhet väger tyngre”.

LÄS ÄVEN: Domstol: Fel av polisen neka koranbränningar

På tisdagen inkom polisen med en skrivelse till domstolen. Det framgår av handlingarna att dansk-svenske politikern Rasmus Paludans koranbränningar väckt ilska i den muslimska världen vilket skapat en ny situation för myndigheten, rapporterar DN.

LÄS ÄVEN: Polisen överklagar korandomen: ”Säkerhet väger tyngre än grundlagen”

Polismyndigheten anser att förvaltningsrätten har gjort fel bedömning i målet och vill se att kammarrätten nu river upp och skapar ett prejudikat för framtiden.

Polisen har gjort bedömningen att lagen inte är anpassad för det muslimska hotet som uppkommer när någon bränner koranen. Därför vill myndigheten kunna neka tillstånd vid abstrakta risker – som ett terrorhot. Polisen argumenterar för att det nämligen i terrorbrottets natur att man inte vet på förhand när, var och hur attentatet kommer.

Vidare lyfter polisen att Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, slagit fast att Paludans koranbränning i januari har resulterat i att Sverige är ett prioriterat mål för islamister första halvåret i år. Men kanske även året ut. Ytterligare ett argument i polisens överklagan är att den som bränner en koran utsätter sig själv för en stor risk.

Polisen tar för stora friheter

Tom Schultz Eklund, chefsjurist vid Förvaltningsjuristerna i Sverige AB, är kritisk mot Polismyndigheten som han menar tar sig för stora friheter.

– Det är inte en myndighets uppgift att driva på rättsutvecklingen åt det ena eller andra hållet. Myndigheten ska verkställa det som står i lagen, inte tolka den extensivt åt ett visst håll. Sedan är det politikernas och riksdagens roll att fundera över om lagen behöver ändras, säger Schultz Eklund till DN.

LÄS ÄVEN: Carl Bildt: ’Starka skäl’ att förbjuda koranbränning