Det råder strikt eldningsförbud i Sverige på grund av värmen och torkan. Alla hörsammar dock inte förbudet. När polisen ryckte ut till den invandrartäta förorten Brandbergen i Haninge söder om Stockholm för att ingripa mot personer som trotsade eldningsförbudet fick man polisfordonet grovt vandaliserat.

Eldningen, en grillfest, pågick i ett skogsområdet, varför poliserna måste lämna fordonet och gå till fots sista biten. Under tiden som man hanterade ärendet med den otillåtna eldningen smög sig någon eller några fram till polisfordonet och kastade ett stort antal stenar mot det, varvid plåtskador uppstod och rutor krossades.

Poliserna på plats uppger att det stod ett gäng runt bilen när de återkom men ingen av dem sade sig ha sett vem som vandaliserat bilen. Ingen person greps som misstänkt för brottet.

Man vet inte om vandaliseringen var en hämnd för tillsägelsen att inte elda eller om de två incidenterna är orelaterade. Fordonet är nu obrukbart vilket försvårar för polisen i Haninge att utföra sitt arbete.

Tidigare har polisen nöjt sig med en så kallad erinran för brott mot eldningsförbudet men i den rådande situationen anses riskerna med att elda vara så stora att det blir polisanmälan och lagföring.

På flera håll i landet har polisen haft problem med att hitresta bärplockare inte respekterar eldningsförbudet i skog och mark.