➤ Diskriminerande och olämpligt sägs vara skälen till Zürichpolisens policyändring.

Ordern kommer från Richard Wolff, chef över stadens säkerhetsavdelning, och stöds av center- och vänsterpartierna.

I ett uttalande hävdar man att ”de regelbundna omnämnandena av nationalitet i polisrapporter är diskriminerande då det antyder att brottet kan förklaras med nationaliteten på gärningsmannen”.

Samtidigt nämner man att vissa medier anser det vara viktigt att i öppenhetens namn ange en gärningsmans nationalitet och att inte göra så är att mörka.

Men man håller inte med och hävdar vidare att detta bara gömmer grundorsakerna till ett kriminellt beteende; fattigdom, låg utbildning, stigmatisering, drogmissbruk och andra faktorer.

En annan effekt av att avslöja nationalitet är att läsarna skulle tro att antalet brott utförda av utlänningar är högre än de verkligen är, något man beskriver som en ”oönskad effekt”.

Då man intervjuat sex stycken tidningsredaktörer höll tre med och tre höll inte med Wolff.

Policyn med att automatiskt gå ut med nationalitet är 20 år gammal och kommer nu alltså att dras in.