Enligt myndighetens beräkningar kommer man att gå back en halv miljard kronor i år. Besparingarna som nu krävs kan gå ut över bekämpandet av gängbrottsligheten.

Underskottet framgår i polisens andra anslagsprognos som i fredags lämnades in till justitiedepartementet. De hårda sparkrav detta lett till riskerar enligt källor att påverka både arbetet mot den organiserade brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet. Enligt källorna går sparkraven emot regeringens visioner om att stoppa gängkriminaliteten.

Senast i januari 2020 stoltserade Socialdemokraterna med att göra påstått historiska satsningar på polisen som ännu en gång skulle ”knäcka den organiserade brottsligheten”.

Samhällets samlade styrka ska knäcka den organiserade brottsligheten och bekämpa brottslighetens orsaker. Socialdemokraternas satsningar gör att polisen växer över hela landet och nu är fler än någonsin tidigare.

– Gängbrottsligheten ska bekämpas från alla håll. Ingen ska behöva leva i rädsla för sprängningar och skjutningar, sa inrikesminister Mikael Damberg (S) då.

Några år innan lät det på ungefär samma sätt från statsminister Stefan Löfven (S).

– Regeringen är fast besluten att se till att vårt öppna och fria samhälle försvaras och därför ska vi också tillsammans se till att knäcka den organiserade brottsligheten. Det finns inget annat som duger. Det är de kriminella som ska vara oroliga och sova dåligt på natten, inte deras offer, sa Löfven 2017.

Ytterligare en som gärna skryter om regeringens påstådda förbättringar på området är justitieminister Morgan Johansson (S).

En av de vars arbete påverkas av besparingskraven är Martin Marmgren, chef för en områdespolisgrupp i Järva i nordvästra Stockholm, vars grupp har halverats under det senaste året, från 14 till sju personer.

– Det råder stor diskrepans mellan ambition och verklighet, säger Marmgren till Dagens Nyheter.

Ökningen av underskottet sägs bero på den ökade gränsövervakning som polisen genomfört under våren på grund av pandemin.

Konkret handlar situationen om anställningsstopp både vid behov av nyrekrytering och vid vakanser och gäller såväl poliser som civilanställda. Utöver det råder det övertidsstopp på flera utredningsenheter och på andra enheter får man inte längre köpa in skrivhjälp vilket leder till att utredande poliser ägnar mycket tid åt att skriva ut förhör.

Polisens anslag för 2022 uppgår till 32,4 miljarder kronor. Ska man klara målet om 38 000 polisanställda till årsskiftet 24/25 har rikspolischef Anders Thornberg i sitt budgetunderlag till regeringen äskat ytterligare 1,9 miljarder inför 2023.