I ett tips från en anonym polis som kom in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i december beskrivs hur denne i sin yrkesroll nästan dagligen möter personer som lider av psykisk ohälsa och förs till psykiatriakuten men snabbt släpps ut igen.

I tipset beskrivs hur poliser fått åka och prata allvar med läkare som skrivit ut patienter, och hävdat att inget vårdbehov finns, som sedan gått till tågspåret eller på annat sätt försökt begå självmord. Även klienter vittnar om att det inte är bra på psykiatriakuten i Uppsala och vill inte åka dit då de ändå blir utskrivna, inte blir bra behandlade och felbehandlas.

Joel Manner, gruppchef på polisens ledningscentral i Region Mitt, bekräftar delvis problemen som påtalas till Ivo.

– Det jag kan konstatera är att vi kör dit personer som en timme senare kan vara ute igen och gör nya försök att ta sitt liv, säger han till statstelevisionen.

Den anonyma polisens bild delas av Elisabeth Axberg på föreningen Attention som företräder personer med psykisk ohälsa.

– Det är förfärligt. Inflödet till psykakuten har ökat men samtidigt ska man dra ned på pengarna, säger hon och syftar på ett sparkrav på cirka 50 miljoner som psykiatrin hade under 2021.

Väl avvägda beslut

Enligt Sofia Christopoulou, sektionschef för akut psykiatri, är bedömningarna som görs vid eventuell inläggning kvalificerade och väl avvägda.

– Platsbrist är något som vi brottas med och jobbar med kontinuerligt. Men inläggning sker efter bedömning, det är den som styr och inte platsläget. Det är alltid svårt att göra en suicidriskbedömning men vi får inte glömma att det är kvalificerad personal och läkare som gör bedömningarna, säger hon.