Bara månader efter att polismördaren Sakariye Ali Ahmed börjat avtjäna sitt 8-åriga fängelsestraff har han redan dragit på sig hela 33 varningar för hot, våld, skadegörelse och arbetsvägran på anstalten. Enligt praxis behöver Sakariye bara avtjäna drygt 5 av de 8 år han dömts till men fortsätter han på samma sätt kan den straffrabatten komma att delvis förverkas.

Det var i november förra året som den blott 17-årige men redan förhärdade gängbrottslingen Sakariye dömdes till åtta års fängelse för mord efter att han i juni samma år med automatvapen sköt ihjäl polismannen Andreas Danman när denne patrullerade i det invandrardominerade, brotts- och problemtyngda ”utsatta” området Biskopsgården i Göteborg.

Dödshot, grov misshandel och vandalisering

Men inne i fängelset fortsätter Sakariye att begå brott. Det handlar bland annat om dödshot, grov misshandel och vandalisering. Han kallar personalen för ”jävla hora” och vägrar att arbeta – en del av rehabiliteringen. Sammanlagt har Sakariye efter bara några månaders inlåsning hunnit med att dra på sig hela 33 varningar.

Som 17-åring var det inte självklart att Sakariye överhuvudtaget skulle dömas till fängelse eftersom omyndiga brottslingar i normalfallet får ungdomsvård som påföljd. I Sakariyes fall ansågs brottet dock så allvarligt att endast fängelse kunde komma ifråga.

Tidigare avtjänat ungdomsvård för mordförsök

Bidrog till det beslutet gjorde också att Sakariye bara ett par år tidigare avtjänat ett ungdomsvårdsstraff för mordförsök efter att ha på en spårvagn ha huggit en invandrarkriminell yngling från ett rivaliserande gäng i nacken men direkt efter frisläppandet återgått i sina gängkriminella aktiviteter.

På grund av sin unga ålder bestämdes dock fängelsepåföljden för det brutala polismordet till låga 8 år, varav han enligt praxis dessutom bara behöver avtjäna drygt 5.

Del av straffrabatten kan förverkas

Det är extremt sällsynt att denna rätt till frigivning efter att två tredjedelar av straffet har avtjänats förverkas men I Sakariyes fall kan det komma att ske men det krävs mycket för att det ska göra i sin helhet. Det vanliga är att varje fall av grov misskötsel endast skjuter fram frigivningen med några dagar.

Inget sådant beslut har ännu fattats för Sakariye av Kriminalvårdens rättsavdelning och det är sällsynt att den möjligheten används. Trots att flera av incidenterna innefattar våld med sparkar och slag har han heller inte åtalats och dömts till någon ytterligare fängelsepåföljd.

Hur Sakariye kan agera på det sätt han gör har ifrågasatts mot bakgrund av att de anstalter han avtjänar straffet på först Kumla och sedan Hall, har den högsta säkerhetsklassningen och ska klara av att hantera de allra grövsta brottslingarna.