På det polska justitiedepartementets webbplats finns från och med årsskiftet ett register med namn och bilder på dömda sexbrottslingar. Framför allt handlar det om personer som begått övergrepp mot barn.

Databasen innehåller information som namn, födelseplatser, vistelseort och bilder på cirka 800 dömda förövare samt detaljer om deras brottsliga handlingar och är sökbar för allmänheten. Registret ska uppdateras kontinuerligt, uppger myndigheten.

Justitieminister Zbigniew Ziobro, som även är jurist, säger i en kommentar till beslutet att skydd av Polens barn går före förbrytares rätt till anonymitet.

Utöver den databas som allmänheten nu ges tillgång till finns ett utökat register med cirka 2600 personer. I detta finns bland annat även personer som dömts för innehav av barnpornografi med.

Det utökade registret har endast vissa institutioner och myndigheter tillgång till. Det kan exempelvis användas av skolledningar för att kontrollera arbetssökande innan anställning.