➤ POLEN Efter att EU-domstolen för några dagar sen avvisat Ungerns och Slovakiens gemensamma krav på att omfördelningskvoterna av migranter ska upphävas, och man hotar med att dra även andra EU-länder som vägrar mottagande inför domstol, gör Polens utrikesminister klart att landets säkerhet står över EU:s direktiv.

Tillsammans med Ungern, Slovakien och Tjeckien kämpar Polen med näbbar och klor för att vägra acceptera EU:s omfördelningskvoter av migranter från Italien och Grekland.

Enligt utrikesminister Witold Waszczykowski kommer Polen att stå fast vid att inte ta emot några migranter – vad EU än hotar med. Enligt Waszczykowski är Polens säkerhet viktigare än EU:s orättfärdiga beslut.

Utrikesministern har stöd från premiärminister Beata Szydlo som även hon gjort klart att landet vägrar delta i omfördelningen och att domslutet inte var oväntat men att det inte ändrar Polens hållning i frågan på något sätt.