I en dom som inte kan överklagas slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast att det är i princip är fritt fram för var och en att utan tillstånd återpublicera andras bilder. De innebär att upphovsrätten till bilder i stora delar sätts ur spel.

Domen gäller i sak en tvist mellan den profilerade Kristdemokraten Sara Skyttedal och den vänsterliberala mediejätten Dagens Nyheter. Tidningen ville 2015 stoppa Skyttedals partikollega Ebba Busch Thor, som också figurerade på bilderna, från att bli partiledare för sitt parti och publicerade därför ett antal bilder från Skyttedals Facebook-sida som tagna ur sitt sammanhang kunde framställa KD-politikern i dålig dager, bland annat ett där hon poserar vid ett gammalt utrangerat israeliskt militärfordon.

Wolodarskis tidning hade inte frågat om lov för att återpublicera Skyttedals bilder. Eftersom den aktuella artikeln var ägnad att smutskasta en KD-politiker i hennes partiledarkandidatur ville Skyttedal inte heller i efterhand ge sådant tillstånd, utan valde i stället att stämma tidningen för upphovsrättsligt intrång.

Efter flera juridiska turer slår nu Patent- och marknadsöverdomstolen fast att upphovsrätten till bilder inte utgör något hinder för andra att återpublicera bilder som upphovsrättsinnehavaren tidigare låtit publicera. Om bilden redan ”tillgängliggjorts för ett stor antal personer” exempelvis genom publicering i andra medier eller som i det här fallet på Facebook, då står det andra medier och personer fritt att också publicera den, utan att be upphovsrättsinnehavaren om lov eller komma överens om någon ekonomisk ersättning.

Om den som återpublicerar bilden hävdar att det finns ett ”informationsintresse” att återpublicera någon annans bilder gäller inte längre upphovsrätten beträffande kontroll över var och av vem bilderna återpubliceras. Domen sätter i ett slag stora delar upphovsrätten för fotografer ur spel.

Sara Skyttedal tvingas nu betala en halv miljon kronor i rättegångskostnader till Dagens nyheter. Domen kan dock visa sig bli en pyrrhusseger för tidningen. Så som domskälen är formulerande innebär de att om Dagens Nyheter i en artikel som når ett stort antal personer och som kan anses ha informationsintresse infogar bilder, står det andra medier – exempelvis Samhällsnytt – och privatpersoner i princip fritt att återpublicera och sprida dessa bilder.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom kan inte överklagas. Som högsta instans i målet domstolens domar också prejudicerande, dvs vägledande för all lagtolkning i liknande mål i framtiden.

Såvitt Samhällsnytt erfar har domen ännu inte kommenterats från de organisationer som organiserar yrkesfotografer och vars möjligheter att ha kontroll över publiceringen av sina bilder och därmed inkomsterna från dessa nu kraftigt reduceras.