I Irland överväger parlamentet att klubba en ny medielag som ska tvinga tidningar, radio och TV att producera och sprida klimatalarmistiskt innehåll. En mediekommission ska i så fall inrättas som övervakar och ser till att medierna inte undandrar sig kravet eller, ännu värre, granskar och rapporterar kritiskt om det påstådda klimathotet.

Lagen ingår i ett större paket kallat Online Safety and Media Regulation Bill som just nu genomgår remissrundor och annat för att sättas på pränt som ny lagstiftning. Kommissionen vars uppgift det blir att utöva påtryckningar mot medierna att rapportera ”rätt” om klimatet får också i uppgift att tillse att all rapportering som berör Irlands klimatminister och dennes departement har en ”respektfull” ton. Kravet ska även gälla övrig klimatpolitik som regeringen presenterar.

Inom ramen för den nya medielagen föreslås också att särskilda ”online-säkerhetsföreskrifter” upprätta och att särskilda online-tjänster inrättas med grupper som får behörighet att minimera tillgängligheten för vad man kallar ”skadligt online-innehåll” och de risker man anser att medborgarna utsätts för om de exponeras för sådant innehåll. Såväl medier som sociala medier och Internet-leverantörer ska kunna tvingas till censur.

Lagförslaget har väckt uppmärksamhet och kritik men är inte det första i sitt slag att försöka styra vilken klimatrelaterad information som når ut till medborgarna. Irlands stridbara motsvarighet till Miljöpartiet har de senaste åren också haft framgångar med så kallad lawfare där man med hjälp av domstol kunnat åsidosätta demokratiskt fattade beslut och styra utvecklingen i den riktning man önskar.