Samhällsnytt har påbörjat en omfattande granskning av presstödet i Sverige. Den ansvariga myndigheten, Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT), berättar att översatta artiklar inte får ingå i det egna redaktionella materialet. Men i strid med detta har den vänsterliberala presstödsfinansierade tidningen Tempus fått en tiondels miljard i bistånd – trots att man till 100 procent just använt sig av översatta artiklar.

Årligen betalar MPRT ut omkring 720 miljoner av skattebetalarnas pengar i så kallat presstöd. Nästa år kommer stödet hamna på över en miljard med det nya redaktionsstödet som ligger på cirka 500 miljoner kronor.

Det finns en uppsjö av mer eller mindre obskyra tidningar som lever på dessa stöd. En av dessa är Tempus, som fått 84 miljoner i driftstöd vilket motsvarar ungefär 115 miljoner om man justerar bidragen för inflation.

Bryter mot reglerna

Men för att en tidning skall kunna få presstöd behöver 55 procent vara ”eget redaktionellt material”. Detta skall enligt MPRT bestå av originalmaterial och vara ”enkom för den bidragssökande tidningen”.

Enligt samtal med Elin Lööw, handläggare på myndigheten, kan inte ”översatt material” ingå i det egna redaktionella innehållet om tidningen inte har genomfört en ”betydande redaktionell omarbetning”. Även kollegan Kajsa Rohdin instämmer i detta.

Men vår granskning visar att tidningen Tempus består av 100 procent översatta artiklar från framförallt amerikanska källor. Det framkommer dessutom att Tempus redaktion bara bidragit med 67 egna ord utav tidningens redaktionella material som består av lite drygt 14 600 ord – i direkt strid med MPRT:s egna regler.

”Hela vår affärsidé bygger ju på översättningar”

På Tempus hemsida kan man läsa att deras grundidé är ”världens nyheter på svenska” och de frågar sig hur de skall ”få loss resurser att översätta mera material och leverera online”.

När vi får kontakt med Tempus ansvarige utgivare Håkan Axelson säger han att ”hela vår affärsidé bygger ju på översättningar” och menar vidare att ”det är ju klassificerat som eget material”.

Har ni något eget unikt material i tidningen?

– Vi har ju krönikor och sånt. [red. anm. det finns en sida som kan klassas som krönika per tidning]

Ni har försäkrat för MPRT att ni har minst 55 % eget originalmaterial?

– Det får du ta med dem som sätter reglerna, svarar Axelson.

Analys visar på fusk

Senaste numret av Tempus består av tio översatta artiklar från Washington Post, tre från New York Times och en från Bloomberg, spritt över 28 sidor.

De 14 artiklarna är rena översättningar av originalmaterialet och är signerade av de utländska journalisterna, inte av tidningens egna.


Alla Tempus artiklar är signerade av journalister på andra tidningar.

I nio av artiklarna har de avgränsat översättningarna genom att lägga in underrubriker på svenska inför nya stycken – totalt har endast 67 egna ord lagts in på detta sätt i texterna.

Det enda redaktionella ingreppet förutom översättningarna är underrubriker omfattande 67 ord i hela tidningen.

I tidningens återfinns också 23 bilder. Nio av bilderna är generella bilder som hittas oredigerade på internet, främst på olika nyhetssidor. Resterade 14 bilder kommer från de ”inköpta” artiklarna, främst Washington Post.

Egen redaktion?

Enligt MPRT:s regler skall en tidning berättigad till presstöd ”vara redaktionellt självständig från andra tidningstitlar”. Skatteverket påpekar dock att hela Tempus-koncernen endast hade en anställd under både 2018 och 2019 och att de köper in alla tjänster och material från externa aktörer.

Daniel Rydje, ordförande för Tempus Press AB:

Har ni en egen redaktion?

– Ja, Tempus har en egen redaktion.

Som skriver eget material?

– Alltså, ja, de, det redaktionella är jag väldigt dålig insatt i.

Är alltså 55 % i tidningen egen-producerat material?

– Vad jag känner till är det betydligt mer än 55 % som är egenproducerat, säger han.

Samarbete med vänsterextrema stiftelsen Expo

En av Tempus kolumnister är Frida Johansson Metso från Expo som bland annat har skrivit en krönika som propagerar för ”familjeåterförening”. Tidningen ordförande Rydje hyllade detta inslag på sin Facebook sida:

Rydje hyllar inlaga av Expomedarbetare. Citat från Expos grundare Tobias Hubinette.

I olika ”krönikor” i Tempus på senare tid uttrycker Ingmar Karlsson, fd ambassadör, sin oro över Orban:s flyktingpolitik, Monika Franzon glädjer sig över Salvinis valförlust och Håkan Axelson, ansvarig utgivare, uppmanar alla att skita i ”populisterna”.

Erkänner fusk

När Samhällsnytt till slut får tag på en av översättarna, Mikaela Samuelson, erkänner hon att det är rena översättningar, vilket alltså inte tillåts av MPRT. Arbetet omfattar enligt henne en och en halv heltidstjänst totalt.

Det som publiceras är dina exakta översättningar?

– Ja, precis.

Det är inget annat som görs med materialet?

– Det är rena översättningar, avslutar hon.

MPRT: ”Vi kommer att gå igenom underlaget”

När Samhällsnytt kontaktar den ansvariga myndigheten, MPRT, om det uppenbara fusket, så svarar handläggaren Kajsa Rohdin per mail:

Ni har också ställt frågor om tidningen Tempus och utgivningen under en utgåva under 2020. Vi kommer att gå igenom det underlaget.

Finner vi brister i hur tidningen uppfyller kraven för att vara berättigad till presstöd kommer vi utreda detta vidare. Enbart översättning är inte en betydande redaktionell omarbetning utan för att uppnå det kravet krävs mer eget arbete med materialet.

De äldsta reglerna för presstöd som återfunnits är – Kulturrådets författningssamling – KRFS 1997:13. Av dessa framgår det att ”tidningens egna redaktionella innehåll skall därefter utgöra minst 51%” och att ansökan om driftstöd innehålla ”försäkran om huruvida tidningens egna redaktionella innehåll utgjorde minst 51 % av dess totala redaktionella innehåll”.

Det finns alltså anledning att anta att felaktigt stöd har betalats ut till Tempus sen 1997, men sannolikt även tidigare. Det skulle i så fall röra sig om minst 50 miljoner kronor.

Nu återstår att se om MPRT utkommer med ett återbetalningskrav på Tempus och om de kommer att bifalla fortsatt driftstöd till tidningen för 2021.

Denna granskning skulle etablissemanget önskat inte publicerades!

Men för att vi ska kunna göra fler granskningar så behövs ditt stöd! Bli månadsgivare redan nu! 

Du kan ⚫ Swisha: 123 083 3350 ⚫ Fylla i formuläret nedan ?, eller ⚫ klicka HÄR för övriga alternativ

Tack på förhand!