De norska regeringspartiernas och Fremskrittspartiets beslut om att prioritera förföljda kristna i landets mottagning kan utgöra ett brott mot de internationella konventioner man skrivit på och är bundna av. Det menar Mads T. Andenæs, professor i juridik.

beslutet togs sa Fremskrittspartiet partiledare Siv Jensen att det dessvärre varit omöjligt att minska antalet kvotflyktingar men att man för första gången valt att prioritera kristna.

Men enligt Andenæs, en av Norges främsta experter på internationell humanitär rätt, är detta problematiskt både i förhållande till grundlagens förbud mot diskriminering och flyktingkonventionerna.

Han menar att medan det inte råder något tvivel om att det rör sig om sårbara grupper kan den generella prioriteringen av kristna strida mot Norges internationella förpliktelser.

Samma prioritet som Ungern

Det är uteslutande behovet av beskydd och graden av förföljelse och sårbarhet som ska avgöra, menar han. Till detta har man FN:s högkommissarie för flyktingar att göra den värderingen.

Han nämner Ungern som det enda landet han känner till som gör den prioriteringen.

Statsminister Erna Solberg säger att man gör den viktiga prioriteringen utifrån vilka minoriteter som har det svårast i muslimska länder, liksom man tidigare gjort med hbtq-personer.