Will Norman är Londons första ”gång- och cyklingsborgmästarråd”. Han anser att för få kvinnor och etniska minoriteter cyklar i London och har lovat att göra något åt att främja ”diversitet” bland de huvudsakliga vita, manliga, medelklasscyklarna.

Det ”Cycle Superhighway”-nätverk av cykelbanor som länkar förorterna med centrum ses enligt Norman bara som ett sätt för ”medelålders män att cykla snabbare runt stan” och fortsätter med att ”det inte alls är målet”, enligt the Independent.

Enligt statistik utför den svarta, asiatiska och övriga minoritetsbefolkning 15 procent av cykelturerna i staden, vilket enligt stadens transportkontor är två tredjedelar mindre än vad det hade kunnat vara.

– Det berör något som är en verklig utmaning för cyklingen i London, vilket är diversitet, säger Norman.

Borgmästarkontoret ska ha presenterat en rad förslag som de menar kommer öka mångfalden, vilket inkluderar cykelutbildning, bidrag till grupper som normalt sett inte cyklar och att främja elcyklar liksom utökade cykelrutter.

Duncan Dollimore, vägsäkerhets- och kampanjtjänsteman vid Cycling UK stöttar förslagen och menar att myndigheter ska ”fokusera på de barriärer som hindrar folk från att cykla istället för på existerande cyklister”.

Borgmästare Sadiq Khan och hans transportkontor har sagt att deras mål är att 80 procent av transporterna om 25 år ska ske med gång, cykel eller offentlig transport. Khan ska lägga 169 miljoner pund, omkring 1,7 miljarder kronor, kommande fem år på cykelprojekt.

Antalet cyklister i London fortsätter att öka, det är idag tre gånger fler än vid år 2000, men utgör fortfarande bara två procent av alla transporter, att jämföra med 13 procent i Berlin och tre procent i Paris.

Efter att personbilar, taxi och lastbilar förbjudits vid Bank Interchange berättar Norman att fler ställen kan komma att förändras på liknande sätt.

– Där vi kan ta bort trafik kommer vi göra det och det finns ett antal projekt där vi tittar på det utifrån ett designperspektiv, säger han.