När staten skänker miljardbelopp i företagsstöd varje år kan det skada företagen. Det menar Handelsprofessorn Christian Sandström. På sikt drabbas företagen genom att de lägger mer tid på att söka statliga bidrag än på att skapa värde för sina kunder och konkurrenskraftiga produkter. Dessutom marknadsförs bidragen som miljövänliga – vilket skapar incitament för företagen att satsa på teknologi som egentligen saknar potential.

– Det leder till en jordmån som ger upphov till bidragsentreprenörskap, det vill säga företag som sätter i system att söka pengar, säger professorn till Tidningen Näringslivet.

De bidrag som har fungerat allra sämst är de som också växer mest: de som sägs vara ”gröna”.

– För så kallade ”green deals” är det inte bara om en frånvaro av effekter, utan de har fått direkt skadliga effekter. Det har bland annat bidragit till att blåsa upp etanolbubblan och biogasbubblan, som kollapsade både tekniskt och ekonomiskt.

Professorn konstaterar vidare att de ”gröna” bidragen vanställer organisationernas beteenden så att de börjar ägna sig åt ”helt halsbrytande grejer med teknologier som egentligen saknar potential”. Han menar att företagen tror att de blir immuna mot risker när de får bidrag som är öronmärkta för vissa tekniker eller typer av satsningar – och att det plötsligt ”blir helt rationellt att hålla på med något som saknar potential överhuvudtaget”.

EU lockar med ”gröna” gratispengar

Sandström förklarar att de som vågar ställa kritiska frågor betraktas som glädjedödare, och får epitet som ”klimatförnekare” eller ”bakåtsträvare” slängda efter sig.

– I nästa läge kan det visa sig att det är ganska hopplösa teknologier som det är frågan om, som egentligen inte har någon potential. Och i efterhand framstår det hela som genant för alla som har slängt ur sig en massa superlativer om det.

Men det är inte bara Sverige som ligger bakom problemet. Även EU bär ett stort ansvar med sitt skadliga lockande med ”gröna” bidrag.

– Stora gottepåsar ställs ut i Bryssel och företag uppmuntras att hämta hem pengar för att göra något fint för miljön. Sedan säger EU till medlemsländerna att de ska matcha dem med egna pengar. Det skapar en toxisk jordmån där det i praktiken blir omöjligt att värja sig mot frestelsen som dessa gratispengar utgör.

Christian Sandströms bedömning är att vi måste få ett slut på idén om att ge bidrag till företagen. I stället, menar han, bör vi diskutera skattesänkningar och vissa avdrag för satsningar på forskning.

Han betonar att företagen med en sådan lösning kan få välja själva vad de vill satsa på och vilka teknologier de vill använda. Detta i stället för att styras i sin verksamhet av vad politikerna för tillfället har för agenda.