Trots att ingen kontroll görs om de skadar människors hälsa och miljö, har Post- och telestyrelsen, PTS, hittills beviljat 5G-tester på 25 platser i landet. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har testerna ”inte till syfte att undersöka hälsorisker”.

Enligt uppgifter som Strålskyddsstiftelsen tagit fram hade PTS fram till och med den 31 maj godkänt 25 testtillstånd. Det var i februari 2017 myndigheten tog beslutet för att skapa ”goda förutsättningar för intresserade parter att göra 5G-tester i hela Sverige” och ville att ”det ska vara enkelt och smidigt att sätta igång”.

På PTS uppger Nina Gustavsson att de inte följer upp eventuella skador de tillstånd man beviljar orsakar utan det ansvaret vilar på SSM, där man dock inte ens vet var testerna kommer bedrivas. Gustavsson hävdar även att SSM just nu genomför en genomgång för sin riskbedömning av 5G.

– Det är tekniska tester som inte syftar till att undersöka hälsorisker. Verksamhetsutövaren ska följa miljöbalken och strålskyddslagen för att inte orsaka skadlig verkan på människors hälsa och miljön, sa Jimmy Estenberg på SSM i mars i år.

Enligt Strålskyddsstiftelsen låter myndigheterna industrin bedriva självkontroll av sin utsändning av skadlig och cancerklassad mikrovågsstrålning samtidigt som man vill ge sken av att kontroller utförs. Vidare menar man att SSM aldrig någonsin under mobiltelefonteknikens utbyggnad mätt strålningen på platser där högst strålning kan förekomma och människor vistas. Man har heller inte följt upp de många rapporter som inkommit till myndigheten om rapporterad ohälsa i närhet av mobilmaster eller mobilbasstationer under hela utbyggnaden av 3G och 4G.

Listan (diarienummer inom parentes)
Sandhult i Borås (17-5835)

Lindholmspiren 11 i Göteborg (17-5835, 17-6725)

Finlandsgatan 7, Kista (18-906, 17-3407, 17-1307, 18-1874, 18-11514)

Rudammsv, 6, Drg Kristinas väg 30, Teknikringen 42, Drg Kristinas väg 18, Valhallavägen 78 i Stockholm (17-4437)

Bolindervägen 5 i Eskilstuna (19-832)

Renstiernas gata 37 i Stockholm (18-37425)

Västra kyrkogatan 2 i Umeå (18-11637, 18-8464)

Vädursgatan 5 i Göteborg; (18-7533)

Vistvägen 43, Tornbyvägen 1 och Södra Oskarsgatan 4 i Linköping (18-9207)

von Utfallsgatan 1 i Göteborg(18-10731)

Frösundaleden 2A i Solna (18-11765)

Brinellvägen 32 i Stockholm (18-11765)

Vattentornet i Linköping (1811900)

Nils Ericsons Plan 4 Waterfront i Stockholm (19-1620)

Mittuniversitetet i Sundsvall (19-1674)

Luleå (19-1676)

Entrétroget Johanneshov, huvudkontor Hi3G i Stockholm (19-1699)

Medborgarplatsen 3 i Stockholm (19-1700)

Stjärntorget 2 i Solna (19-1701)