Vem som sprängde Nord Stream 1 och 2 och därmed stoppade leveransen av rysk gas till Tyskland och resten av EU är fortfarande höljt i dunkel – åtminstone officiellt. En av de senaste hypoteserna är att attackerna utfördes av en autonom pro-ukrainsk grupp. De uppgifterna tillbakavisas dock bestämt av Rysslands president Vladimir Putin som ”fullständig nonsens”. Attackerna genomfördes av aktörer på ”statlig nivå” menar Putin.

Hypoteserna är många kring vem eller vilka som utförde attentatet mot de de två gasledningarna. Krafter i väst har gjort gällande att Ryssland självt skulle ha sprängt sina gasledningar, något som andra dock finner högst osannolikt och svårt att se något motiv till.

Från ryskt håll anklagar man USA och andra Nato- och västländer för att ha iscensatt attacken, något som om bevis framkommer skulle kunna uppfattas som en krigshandling. Däremellan förekommer teorier om olika självständiga grupperingar som på eget initiativ och utan statlig inblandning beslutat sabotera gasdistributionen.

I den senaste i raden av sådana pekas en autonom pro-ukrainsk gruppering ut som förövare till sprängdådet. Men det är alltså en teori som Putin inte ger mycket för. Den ryske presidenten är fortsatt fullt och fast övertygad om att attackerna planerades och utfördes av aktörer på statlig nivå.

Om det stämmer innebär det att ett eller flera länder sitter inne med kunskapen om hur sprängningarna, som från rysk sida klassas som ”internationell terrorism”, genomfördes men tiger och låtsas inte veta något.

LÄS ÄVEN: Nord stream-åklagaren: ”Inte logiskt” att Ryssland ligger bakom

Flera utredningar

Flera länder, däribland Sverige, Danmark och Tyskland, har genomfört utredningar med syfte att fastställa vem den skyldige är. Vad utredningarna kommit fram till är emellertid inte något som offentliggjorts och inte heller något som den ryska regeringen informerats om.

Ryssland har också hållits utanför de utredningar som genomförts. Beroende på vad man hittat, kan fler länder än de som eventuellt deltagit i attentatet också känna till sanningen men hålla tyst om det.

Det enda utredarna fastställt är att det inte varit fråga om någon olyckshändelse, tekniskt fel eller liknande. Det råder enighet om att det rör sig om ett avsiktligt sabotage.

LÄS ÄVEN: Ukraina pekas ut för misstänkt Nord stream-sabotage

Putin pekar ut USA som ”teoretisk” förövare

Putin vill inte med bestämdhet peka ut något särskilt västland som skyldigt men säger generellt att man ”alltid bör söka efter de som har intresse av att göra något sådant här” och att ett sådant land ”teoretiskt förstås” är USA.

Något som den ryske presidenten menar talar för aktörer på statlig nivå är att det krävs en mycket avancerad expertis och teknik för att genomföra en attack av det aktuella slaget, som inte vem som helst har tillgång till.

LÄS ÄVEN: Professor: USA sprängde Nord stream

USA förnekar inblandning

USA fortsätter att kategoriskt förneka all inblandning i sprängattentatet. Sådana anklagelser har även riktats mot Vita huset från aktörer inifrån landet – däribland granskande journalister – men avfärdats av Biden-regeringen som ”genomfalska och fullständiga påhitt”.

Rysslands president nämnde i sammanhanget även att ett fartyg i tjänst hos det ryska energiföretaget Gazprom iakttagit ett antennliknande föremål cirka 30 km från explosionsplatsen. ”Experter tror att det kan röra sig om en antenn för att ta emot en signal för att detonera en sprängladdning”, sade Putin.

LÄS ÄVEN: Pulitzer-belönad journalist pekar ut USA för Nord stream-sabotage

”Föremål” hittat nära enda återstående ledningen

Nyhetsbyrån Reuters rapporterade på tisdagen att Danmark undersöker om ett ”föremål” som påträffats i närheten av den enda ännu intakta Nord Stream-gasledningen kan utgöra någon säkerhets- eller miljörisk. Det är oklart vilket föremål de danska utredarna syftar på och som även omnämnts i ett brev från Danmarks utrikesminister till sin ryska motsvarighet.

Senare meddelades från Danmark att man gör bedömningen att – det fortfarande inte närmare preciserade – föremålet inte utgör något omedelbart hot mot sjötrafiken eller andra som vistas i området.

Ukrainare i Polen hyrde lyxjakt

Det var för en vecka sedan som tyska medier rapporterade att de förmodade förövarna via ett företag med säte i Polen men ägt av ukrainare skulle ha hyrt en lyxjakt med vars hjälp de sedan utfört attacken mot Nord Stream. Spår av sprängmedel påstås senare ha påträffats ombord på båten.

Underrättelseinformation från USA gjorde senare gällande att det rörde sig om en pro-ukrainsk grupp bestående av ukrainare och/eller ryssar. Några bevis som stödjer de påståendena – som alltså avvisas från rysk sida – har inte presenterats.

Det finns heller inga belägg för att peka ut den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyj eller andra i Ukrainas regering som skyldiga till sprängdåden. Även de uppgifterna kommer från Vita huset. Inte heller Putin har kunnat frambringa några bevis för att USA eller något annat västland genomfört attacken.

LÄS ÄVEN: Experten: Nord stream sprängdes från ytfartyg

Ryssland kräver oberoende FN-utredning

Ryssland, som har nekats medverkan och insyn i de utredningar som hittills genomförts eller är pågående, lämnade till FN:s säkerhetsråd förra månaden in ett utkast till en resolution där man uppmanar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att initiera en internationell oberoende undersökning om attacken och vem som bär ansvaret. Enligt uppgift ska säkerhetsrådet ta ställning till Rysslands begäran i slutet av månaden.