Då behovet av tillfälliga lägenheter för migranter utan uppehållstillstånd minskat och dessa avvecklas kommer asylsökande i stället att flyttas till Migrationsverkets boenden. Enligt Rädda barnen och Svenska kyrkan är dessa dock inte en bra miljö för barn då de präglas av våld och droger.

I Västsverige finns landets störta asylboenden, Spenshult och Restad gård, med totalt 700 migranter. Dit väntas snart ytterligare ett hundratal samtidigt som andra flyttar ut varje månad. Hit bör emellertid inte barnfamiljer flyttas menar Rädda barnen och Svenska kyrkan. Skälen till detta ska vara flera som en otrygghet på boendena med mycket våldsincidenter och drogförsäljning men även att anläggningarna är väldigt trångbodda.

Man hänvisar även till en rapport över asylboenden 2018 från Brå där man drar slutsatsen att större kollektiva boenden bör undvikas i största möjliga mån för att förebygga brottslighet och otrygghet.

På Migrationsverket håller man dock inte med om att boendena i fråga skulle vara olämpliga för barn. Rapporten menar man inte speglar hur situationen ser ut i dag och att de flesta migranter trivs.

Faksimil SVT