Med den fjärde generationens kärnkraft kommer radioaktivt avfall till nytta och kan ge bränsle för tusentals år framåt, och kan därmed bli svaret på den omfattande elektrifiering som väntar samt utgöra ett alternativ till massiva vindkraftsparker.

På Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar kärnkemister på hur använt kärnavfall kan göras till nytt bränsle. Avfallet består av tunga och radioaktiva ämnen som plutonium, americium, curium och neptunium.

LÄS ÄVEN: Sverige hånas av Forbes: ”Ger efter för dumhet”

– Vi vill ta den här högen som fortfarande är klyvbar och göra nytt bränsle av det. Det kommer inte att vara möjligt att bli helt självförsörjande men vi kan köra i rätt många tusen år, säger Christian Ekberg som är professor vid institutionen för kärnkemi i Göteborg till SVT Nyheter.

64 000 liter olja

Ur en liten uranpellet kan man med dagens kärnkraft få lika mycket energi som om man skulle elda 800 liter olja, men ifall man körde fjärde generationens kärnkraft skulle man kunna utvinna motsvarande 64 000 liter olja ur samma lilla pellet.

Faksimil SVT

I dagsläget förvaras Sveriges kärnavfall i mellanlagringen i Oskarshamn. Där väntar det på att slutförvaras i urberget utanför Forsmark. Skulle Sverige satsa på fjärde generationens kärnkraft skulle man i stället kunna använda kärnavfallet som bränsle igen.

LÄS ÄVEN: Världen satsar på kärnkraft

– Vi måste sluta cirkeln. Det är att man tar ut det använda bränslet, ta till vara det som kan återanvändas, göra nytt bränsle av det, sen in i reaktorn igen, och sen cirkulera det här. Det har man idag inte gjort i industriell skala, säger Christian Ekberg.