Enligt en ny skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kommer Sveriges ekonomi att bromsa in 2022 och 2023, vilket kan tvinga landets kommuner att höja skatterna.

Enligt SKR:s nya skatteunderlagsprognos kommer Sveriges BNP-tillväxt att landa på 2,1 procent i år, och en procent för 2023. En återhämtning tror man tidigast kommer 2024.

LÄS ÄVEN: Larmet: Allt fler äldre orkar inte jobba fram till pensionen

Samtidigt ser man att den höga inflationen håller i sig med fortsatt stigande livsmedelspriser i höst och växande elpriser i vinter. Tillsammans med en fortsatt hög inflation internationellt och en försvagad svensk krona är prognosen att den höga inflationen blir kvar nästa år.

Inflationen och de stigande räntorna gör att hushållen framför allt drar ner på sällanköpsvaror och bostadsköp, vilket i sin tur leder ill ett svagare bostadsbyggande.

– Men den ökande inflationen slår på kommunsektorns pensionskostnader, och i och med att de värdesäkras med prisbasbelopp så ökar hela pensionsskulden, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, till TT.

Kommunala underskott

Detta sker samtidigt som Sverige har en större befolkning med en ökande andel äldre. SKR bedömer att pensionskostnaderna för kommuner och regioner blir över 40 miljarder kronor högre nästa år och att de lär fortsätta att öka kraftigt under 2024.

LÄS ÄVEN: Pensionsmyndighetens upptäckt: Invandrare får TVÅ pensioner SAMTIDIGT

Inflationen gör att många kommuner och regioner inte kommer att få ihop sin budget och kommer att ha ett underskott.

– Då finns det egentligen bara två verktyg att ta till: Antingen effektiviseringar och besparingar eller en höjd skattesats, säger hon.