Sverige är klar med sin delrapport. ”Vilka lärdomar kan man dra om en liknande situation skulle uppstå igen?”

Vilka blev konsekvenserna av migrantkrisen? Det ska de 28 länder som ingår i Europeiska migrationsnätverket, EMN, besvara. Svaren ska sedan analyseras av EMN och samlas i en gemensam studie.

Sverige är redan klar med sin del. Denna visar att Sverige i hög grad påverkades av hur såväl andra EU-länder som EU som helhet agerade då anstormningen skedde.

Idén med studien är att politiker, experter, forskare och allmänheten ska kunna jämföra hur olika länder påverkats och reagerat med tillfälliga praxisändringar och bestående lagändringar.

– EMN gör den här studien för att man tycker att det är viktigt att förstå hur flyktingsituationen under dessa två år har påverkat länderna. Hur hanterade de situationen? Och vilka lärdomar man kan dra om en liknande situation skulle uppstå igen? säger Bernd Parusel, expert inom Sveriges kontaktpunkt för EMN.