För sex dagar sedan kom Statskontoret med en slutrapport rörande ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Den säger att ”förmågan att ingripa mot brott har inte stärkts och utredningsverksamhetens resultat har fortsatt att försämras”. Nu rapporteras att ’pinnjakten’ är tillbaka.

Enligt ett internt mail som Expressen tagit del av har polischefer beordrat så kallade ”pinnjakt” för att förbättra statistiken.

Efter omorganisationen 2015 skulle polisen gå ifrån att mäta resultaten kvantitativt. Men i mailet som gick ut i ett lokalpolisområde i Stockholm står det följande:

Däremot har vi redovisat omkring 650 ärenden färre jämfört med förra året. Med anledning av detta kommer nu stora ansträngningar göras för att öka antalet redovisade ärenden.

Polisområdeschef i Stockholm city, Elisabeth Anestad, uppger att det är så det mäts men att det även behövs en kvalitativ uppföljningsmodell.

Statskontoret anser att Polismyndigheten fokuserar för mycket på pinnjakten, att mäta kortsiktiga förändringar av enskilda faktorer.

I rapporten, som kan läsas i sin helhet här, skriver Statskontoret bland annat följande:

I rapporten lyfter vi fram tre huvudsakliga förklaringar till varför alla åtgärder inte har blivit genomförda på det sätt som regeringen avsåg med reformen:

– Polismyndigheten utnyttjar inte fullt ut de fördelar en samlad organisation ger för att styra verksamheten.

– Det har inte funnits tillräckligt med resurser för att infria flera av målen. Ombildningen har ännu inte frigjort resurser i den omfattning som Genomförandekommittén förväntade sig.

– Omorganiseringen har i delar varit svårare att genomföra än beräknat.

Just frågan om resurser debatterades i riksdagen flera år.

Löfvens regering har enligt rapporten inte skjutit till de pengar som förarbetet bedömde skulle behövas redan från start 2015. Det var först ett år innan valet som polismyndigheten fick extra miljarder.

Det enda parti som konsekvent budgeterat höjningar för polismyndigheten har varit Sverigedemokraterna.

Statskontoret lämnar sju rekommendationer för att nå målen varav det mesta handlar om planering, styrning och uppföljning samt att utvecklingen av IT är stort inom polisen.