I Sifos junimätning går Moderaterna kraftigt tillbaka medan Socialdemokraterna återhämtar sig något. Bäst går det för Centerpartiet. SD, som gick framåt nästan fyra procentenheter i majmätningen, står nu i princip still.

V 9,8 (+0,5)
S 26,1 (+0,9)
MP 4 (±0,0)
SD 18,5 (-0,2)
C 10,8 (+2,7)
L 4,9 (+0,1)
KD 2,4 (-1,1)
M 20,6 (-3,0)

11 640 personer intervjuades under perioden 4-14 juni.