Den som lever på försörjningsstöd har rätt till bidrag för att köpa en iPhone eller annan smartphone. Det slår kammarrätten fast i en dom. Det rapporterar Dagens Juridik.

En 48-årig manlig bidragstagare i Nyköping fick inte pengar av Socialtjänsten för att köpa en ny smartphone. En billigare vanlig mobiltelefon kunde räcka menade man.

48-åringen överklagade till förvaltningsdomstolen som dock gick på Socialtjänstens linje. Mannen överklagade avslaget vidare till kammarrätten som nu går på den bidragsförsörjdes linje.

Eftersom ett vanligt sätt att legitimera sig numera är med mobilt bank-ID resonerar rätten att en smartphone numera kan anses utgöra en del av ”skälig levnadsnivå” så som Socialtjänstlagen föreskriver att var och en har rätt till.

Ärendet återförvisas till Socialtjänsten för omprövning av det ursprungliga beslutet.

Kammarrättens beslut är prejudicerande. Domstolen beviljade prövningstillstånd med motiveringen att det saknas vägledning på området.

Mer i detalj resonerar rätten att en smartphone inte ska ses som en telefon utan mer som hemutrustning jämförbar med en dator. Om den bidragssökande har fått bidrag för exempelvis fast telefon ska det inte kunna anföras som skäl att säga nej till en smartphone.

Rätten menar vidare att det är för integritetsinkräktande att tvinga en bidragstagare att använda en offentlig dator för att utföra Internet-relaterade ärenden. Om den bidragssökande inte har en Internet-ansluten dator i hemmet ska bidrag för en smartphone beviljas.

Domstolen har samtidigt inte undersökt huruvida 48-åringen har en dator eller inte. Man nöjer sig med att konstatera att det inte framgår av Socialtjänstens utredning om så är fallet. När ärendet nu återförvisas för nytt beslut kan Socialtjänsten enligt domen eventuellt säga nej igen om det framkommer att mannen har dator med Internet i hemmet.