Krav reses nu på att rättegången mot asylaktivisten Elin Ersson i Göteborgs tingsrätt tas om. Detta på grund av att en av nämndemännen utreds för jäv.

Kraven kommer från Erssons advokat Tomas Fridh efter att det uppmärksammats att en av de nämndemän som dömde i målet ett drygt halvår tidigare i en kommentar på sociala medier kallat Ersson för ”brottsling”. Enligt Fridh har nämndemannen gått in i rättssalen med en förutfattad mening om Erssons skuld.

Nämndemannen som har rekryterats från SD har nu tills vidare stängts av medan en utredning genomförs om huruvida han ska entledigas permanent. Nämndemannen själv uppger att han inte reflekterade över vad han åtta månader tidigare skrivit på Twitter när han i februari utsågs till nämndeman i det aktuella målet.

Fridh hävdar dock att nämndemannens inställning att Ersson skulle dömas till 14 dagars fängelse, i stället för den bötespåföljd som rättegången utmynnade i, vittnar om att denne varit jävig och dessutom resonerat på ett sätt som inte har förankring i svensk lag.

– Han argumenterade för ett straff som var mer än dubbelt så högt än vad lagen säger. Skrivelsen som han gjorde i domen hade inget med svensk lag att göra, säger Fridh i en kommentar till JP.

Fridhs påstående kontrasterar samtidigt mot att åklagaren i målet yrkat på just de 14 dagars fängelse för Ersson som nämndemannen förordade.

LÄS MER: Mild dom mot Elin Ersson: asylaktivisten kommer undan med dagsböter

Nämndemannen har i samband med diskussioner på sociala medier kring fallet Ersson även beskrivit Advokatsamfundets ordförande Ann Ramberg och operasångerskan Malena Ernman i termer som ”batikhäxor” efter att de två uttryckt sitt gillande av den olagliga aktionen på Landvetters flygplats där ett plan med en utvisningsdömd afghansk man stoppades.

Dessa uttalanden bedöms dock inte vara relevanta för den utredning om nämndemannens lämplighet som nu genomförs. Från SD uppges att oavsett vad utredningen kommer fram till så kommer inga disciplinära åtgärder eller något uteslutningsärende att öppnas mot nämndemannen.

– Det här är något många Sverigedemokrater reagerade liknande på, säger Pernilla Börjesson, distriktsordförande för SD i Göteborg, i en kommentar till SvD.

Advokat Tomas Fridh har själv uppmärksammats för att vara partisk i invandringspolitiska frågor. Han har bland annat i en debattartikel på den vänsterradikala sajten Dagens Arena argumenterat för att människosmuggling till Sverige från kontinenten bör göras laglig genom ett ”humanitärt undantag” i utlänningslagen.

Elin Ersson kommenterar själv saken i ett inlägg på Facebook där hon säger sig stå för principen att lagen ska tolkas objektivt och inte politiskt.

Göteborgs tingsrätt dömde den 18 februari i år Elin Ersson till 3000 kronor i böter för brott mot luftfartslagen. Det var den 23 juli förra året som Ersson genomförde en aktivistaktion på Landvetter där hon genom att vägra sätta sig ned i ett flygplan förhindrade en utvisning till Afghanistan som i stället fick genomföras vid ett senare tillfälle.